Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessScience ShopsScience Shop for Medicine and Public Health

Hoe meet je impact van tinnitus op het dagelijks leven? Een validering van de Tinnitus Functional Index

De Tinnitus Handicap Inventory (THI) is een veelgebruikte zelfrapportage vragenlijst om de impact van tinnitus op het dagelijks leven te meten. De lijst bestaat uit 25 items, onderverdeeld in drie subschalen: (1) functionele rolbeperkingen op het gebied van geestelijk, sociaal en fysiek functioneren (12 items), affectieve reacties op tinnitus (8 items) en catastroferende reacties op tinnitus (5 items). De THI wordt ook binnen de afdeling KNO van het UMCG toegepast in de zorgverlening aan mensen met tinnitus (Roggerone, 2010).

Hoewel studies laten zien dat de THI een valide vragenlijst is (Newman et al, 1996) zijn er redenen om aan te nemen dat de lijst minder geschikt is om veranderingen te meten, onder andere als resultaat van een behandeling of interventie (Meikle et al, 2011). Tegen die achtergrond is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld, de Tinnitus Functional Index (TFI), die beoogt te meten: (1) verschillende domeinen van de ernst van tinnitus en (2) de impact van tinnitus. Daarnaast beoogt de TFI responsief te zijn en verandering te kunnen meten van een behandeling of een interventie. De TFI is ontwikkeld als een Engelstalige, zelfrapportage vragenlijst met 25 items, verdeeld over 8 subschalen. Het doel van het huidige project is te komen tot een Nederlandstalige versie van de TFI, die gevalideerd is bij een groep mensen met tinnitus.


Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het bijgevoegde document over het project.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09