Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessScience ShopsScience Shop for Medicine and Public Health

Acute Diagnose en Opvang Afdeling

Een evaluatie van het ADOA-project in ziekenhuis de Sionsberg, Dokkum

Opdrachtgever : Raad van Bestuur zorggroep Pasana en Projectgroep ADOA, ziekenhuis de Sionsberg Dokkum

Via : Wetenschapswinkel geneeskunde & volksgezondheid, UMCG

Vacature : student die onderzoek uitvoert in het kader van masterthesis. Afhankelijk van de specifieke onderzoeksvraag kan dat een student zijn van de opleiding geneeskunde, sociale wetenschappen, of bedrijfskunde

Achtergrond

Het ADOA project is gestart op 19 november 2012 binnen de Sionsberg in Dokkum. De ADOA bestaat uit een combinatie van: (1) Eerste Hulp, (2) 48 uur Short Stay met snelle diagnose en uitstroom, en (3) Medium Care bedden met monitoring.

In Nederland zijn al verschillende ziekenhuizen met een Acute Opname Afdeling (AOA). De ontwikkeling van AOA’s in Nederland is in volle gang. Eerste resultaten lijken te wijzen op minder opnamestops, rust op verpleegafdelingen, kortere verpleegduur en snellere diagnostiek [1] .

Nieuw in het huidige project ADOA in de Sionsberg Dokkum is de integratie van Medium Care opvang binnen de afdeling.

Wat is het doel van het ADOA project?

Het algemene doel van het project is snellere, efficiëntere zorg leveren voor een lagere prijs en wellicht betere kwaliteit.

Subdoelen zijn: meer multidisciplinaire samenwerking, een gestroomlijnd opnameproces, hogere patiënt en familie tevredenheid, verhoging van de bestaande bedbezetting, en efficiënter realiseren van voldoende opnamecapaciteit voor acute patiënten.

Wat wordt er geregistreerd?

Alle patiënten die instromen binnen de ADOA zijn goed gedefinieerd in het EPD: registratie in Eerste Hulp module met exacte gegevens qua diagnose (DOT [2] ), opnameduur, kostenstructuur per DOT en uitstroom.

Welke onderzoeksvragen zijn geformuleerd?

Evaluatieonderzoek is van belang bij het ADOA project. Daarbij zijn zowel vragen op het gebeid van procesevaluatie als effectevaluatie. De volgende onderdelen kunnen daarin worden onderscheiden:

1.       Een review van bestaande AOA projecten in Nederland, publicaties, onderzoek. Dit vormt de basis van het onderzoek en de achtergrond van het onderzoeksverslag (masterthesis, of onderzoeksrapport).

2.       Een effectmeting op verschillende relevante parameters:

a.       Intern: kosten/baten/aantallen patiënten, diagnosegroepen, groei productie, verkorting opnameduur t.o.v. eerdere jaren.

b.     Extern (vooral procesevaluatie): regiofunctie spoedopvang laag complexe zorg, samenwerking en contact met verschillende stakeholders zoals patiënten, huisartsen, verzekeraars, IGZ, regionale politiek.

3.       Een tevredenheidsmeting bij patiënten (en hun familie) over de zorg.

a.       Tevredenheid met de snelle logistiek, snelle uitslagen, conclusie en uitstroom

b.     In kaart brengen eventuele voorkeur om in Dokkum behandeld te worden.

4.       Benchmark, vergelijking van patiëntenpopulatie ADOA (3-6 maanden) met patiëntenpopulatie van afgelopen 2 jaar op relevante kenmerken: patiënt karakteristieken (man/vrouw/leeftijd/herkomst) entree van zorg (huisarts, 112, zelfverwijzer, ander ziekenhuis), DOT, opnameduur, kostenopbouw DOT’s, uitstroom [3] .

Wat zoeken we?

Een gemotiveerde, onderzoeks-minded student die in het kader van een afstudeeropdracht dit onderzoek uitvoert. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met ziekenhuis de Sionsberg, Dokkum (dr J. Lebbink, neuroloog, lid ADOA Projectgroep Sionsberg) en de Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid, UMCG (dr J. Tuinstra, coördinator wetenschapswinkel).

In overleg wordt de onderzoeksvraag nader gespecificeerd.

Per wanneer?

In overleg. In principe zou een student per direct kunnen starten.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met dr. J. Tuinstra (j.tuinstra01 umcg.nlof 050-3639080)


[2] De kosten voor diagnose tot behandeling hebben één code: de DBC-code (Diagnose Behandeling Combinatie Code). In 2012 zijn de ziekenhuizen overgegaan naar de DOT structuur. DOT betekent (DBC's Op weg naar Transparantie.

[3] Al deze data kunnen uit Elektronisch Patiënten Dossier gehaald worden.

Laatst gewijzigd:01 november 2017 17:55