Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta Wetenschapswinkel

Energie & Milieu

Restwarmte en grasverwerking // Millieufederatie Drenthe

Milieufederatie Drenthe heeft in het kader van het CO2 Ambitie programma contact met Attero Wijster (verwerking van en energieproductie uit afval) over benutting van restwarmte. Een mogelijke toepassing is verwerking van gras. Weidegras kan worden gedroogd tot hooi; daarvoor kent Noord-Nederland een aantal regionale kolengestookte grasdrogerijen. Bermgras en ‘laagwaardig’ natuurgras leent zich voor vergisting tot groen gas; het aanbod van dit gras is echter niet altijd helder omdat veel gebieden worden begraasd. Is een nieuwe grasdrogerij in Wijster zinnig en haalbaar (technisch, economisch, logistiek, CO2...)? Of kun je beter focussen op grasvergisting tot groen gas? Hoe past dit in diverse mogelijkheden tot benutting van restwarmte op deze lokatie?

Dit project is met name geschikt voor een student van IVEM of TBK


B73 LCA CeriumOxide in diesel // Vereniging Stedelijk Leefmilieu

Ceriumoxide wordt toegevoegd aan diesel voor efficienter gebruik van de brandstof. Het komt als nanodeeltje de uitlaat weer uit. Schadelijkheid ervan lijkt geen probleem, maar wel wordt het dissipatief gebruikt (dus niet terughaalbaar). Met roetfilter worden veel deeltjes afgevangen; de eisen daarvoor gaan omhoog. Toevoeging bespaart ca 3.5% diesel (max wereldgebruik uit te rekenen). Ceriumoxide wordt ook in katalysator gebruikt; het is zeldzaam .
Vragen: vergelijk uitputbaarheid cerium met besparing fossiele brandstof in LCA; vergelijk opties cerium in brandstof of in katalysator (vast, terugwinbaar) - dient toepassing zelfde doel? Bij nieuwe motoren wellicht geen ceriumoxide meer nodig, omdat die al efficienter zijn. Is ceriumoxide wellicht geschikt voor gebruik tot die er zijn? Of excuus om langer met diesel door te rijden? Is het afstemmen van motorvermogen op de maximum snelheid een middel om efficienter diesel te rijden (en is dit beter dan additieven toevoegen)? (nu wordt in ontwerp uitgegaan van 180km/u, dat is rijkelijk snel).

Dit project is bijvoorbeeld geschikt als leeronderzoek bij Energy and Environmental Studies, onder begeleiding van Prof. Frank de Bruijn.


Light on sustainable lighting // Steering Committee Sustainability RuG

Major innovations are going on in public lighting. Several cities are introducing (experiments on) LED streetlights, traffic lights, sport field lighting etc., for reasons of energy saving and preventing light pollution. However, the various types of new and oncoming lamps and armatures need a more detailed environmental assessment. What’s the best choice, considering the entire life cycle, the availability of scarce metals etc.? How can lighting be optimized? (Optional case study: Zernike campus)

Check the previous reporton sustainable lighting here.


En ergiescenario’s Noordelijk Klimaatperspectief // Natuur- en Milieufederatie Groningen

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe zijn het Noordelijk Klimaat Perspectief gestart. “Met dit initiatief willen we samen met betrokkenen in beeld brengen hoe de energievoorziening in Noord-Nederland echt duurzaam kan worden. Welke maatregelen willen we de komende 30 jaar treffen om klimaatverandering tegen te gaan?

Hoeveel energie kunnen we besparen? Hoeveel windmolens willen we? Willen we wel of niet CO2 opslaan in onze bodem? Met het Noordelijk Klimaat Perspectief willen we een antwoord  geven op deze en andere vragen. Welke bijdrage wil Noord-Nederland leveren aan de nationale klimaat- en energiedoelstellingen? Het klimaatperspectief moet de wegwijzer vormen voor een duurzamer energievoorziening in Noord-Nederland.”

Bij dit recente initiatief zijn veel experts van universiteit, bedrijven en overheden in een panel betrokken om een of meer toekomstscenario’s te maken. Studenten zijn meer dan welkom om hieraan een (zelfstandige) bijdrage te geven.


Duurzaam zernike // Stuurgroep Duurzaamheid RUG

In 2020 is de energie efficiëntie van de RUG 30% hoger dan in 2005. In 2025 is Groningen de duurzaamste stad van Nederland. De stad is CO2 neutraal en energieneutraal. De Zernike campus krijgt een modelfunctie. Zernike wordt een focuspunt voor innovatie en transitie naar duurzame energie.

Dat zijn de uitdagingen van het beleid van de RUG en het Akkoord van Groningen.

Duurzaam Zernike kan het thema worden van de 400e verjaardag van de RUG in 2014. Werk aan de winkel dus. Bij dit thema zijn heel veel vragen en ideeën mogelijk en welkom.

Lees hier meer over duurzaamheid op de RuG.

Laatst gewijzigd:01 november 2017 15:13
printView this page in: English