Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta Wetenschapswinkel

Natuur en omgevingsbeleid

Neem contact op met de Beta Science Shop voor meer informatie.

Economie en ecologie in balans in de Eemsdelta // Natuur- en Millieufederatie Groningen

De Eemshaven en de haven van Delfzijl zijn de laatste jaren steeds meer in trek bij bedrijven. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor het aangrenzende Waddengebied (inclusief de Eems-Dollard). Om de balans tussen de economische ontwikkelingen van de havenregio's en het waardevolle Waddengebied te bewaren, zijn provincie, havenschap en diverse andere maatschappelijk betrokkenen begin dit jaar gestart met het project 'Ecologie en economie in balans'.

Dit project biedt veel mogelijkheden voor studentenprojecten. De ontwikkeling van een visie op industriële ecologie in het gebied en beoordeling van de rol van relevante bedrijven in een van de uitdagingen. Het gaat daarbij (ook) om minimalisering van lokale milieuproblemen zoals geur, geluid, emissies en overlast. Beoordeling van ecologische waarden en mogelijkheden van het Eems-Dollard gebied is een kernthema. Of zoom in op de beoordeling van een bepaalde sector, bijvoorbeeld het groeiende aantal afvalverwerkende bedrijven. (Hoe) passen die in industriële ecologie?


B6 Neerslag uit de Eemshaven op Schier // Waddenvereniging

De Grijze Duinen en de kwelder van Schiermonnikoog zijn gevoelig voor stikstofoxiden.
De depositie is nu al te hoog en een toename is te verwachten door de geplande E-centrales bij de Eemshaven. Energiemaatschappijen stellen voor om de effecten in de duinen curatief te bestrijden. Heeft dat voordelen boven verdergaande preventie van de uitstoot?

Vraag: milieukundige, technologische vergelijking van mogelijkheden.

Laatst gewijzigd:01 november 2017 15:13
printView this page in: English