Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenVergroot uw kennisSpraakmakende boeken

Over Spraakmakende Boeken

Boeken

Spraakmakende Boeken is een jaarlijkse reeks van zeven lezingen over literatuur voor een breed publiek. Op zeven vaste avonden wordt een literair werk besproken dat op het moment sterk in de belangstelling staat. Vooraanstaande specialisten die veelal verbonden zijn aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, verzorgen deze lezingen.

Spraakmakende Boeken bestaat dit jaar 25 jaar! Doe mee aan de enquête en kies uit de lijst met alle Spraakmakende Boeken van de afgelopen 25 jaar (behalve de klassieke meesterwerken) uw top 3 van favoriete boeken! De uitslag van deze enquête wordt bekend gemaakt op de Spraakmakende Boeken Lustrumavond op 9 mei 2019.

Voor wie?

De serie richt zich op geïnteresseerde lezers: van deelnemers aan leeskringen tot verstokte alleen-lezers, van scholieren-die-voor-hun-lijst-lezen tot ouderen-die-weer-tijd-hebben. De toegang is voor iedereen gratis, maar er is ook de mogelijkheid om donateur te worden.  

Wanneer?

De lezingen vinden plaats op verschillende donderdagen van 19.45 - 21.30 uur in het Academiegebouw in Groningen (zie locatie) en worden op woensdagavond herhaald in de Centrale Bibliotheek Leeuwarden.

Opzet

De kern van de voordrachten bestaat uit een interpretatie van het betreffende werk; verder wordt er aandacht geschonken aan de schrijver en zijn of haar oeuvre, aan de plaats van dat oeuvre in de literatuur van het betreffende taalgebied en aan de ontvangst van het werk.
De opzet is zodanig, dat zowel personen die het betreffende werk hebben gelezen, als ook anderen de besprekingen kunnen volgen. De lengte van de lezingen is ongeveer twee maal drie kwartier, waarbij in de laatste helft gelegenheid zal zijn voor discussie.

Herhaling van een lezing

Leeskringen en andere geïnteresseerden kunnen ook via Biblionet Groningen een verzoek doen één of meer lezingen ergens in hun provincie te herhalen. Bij voldoende belangstelling kan een dergelijk verzoek gehonoreerd worden. Informatie: Aaf Smits, tel. 050-365 0171.  

Laatst gewijzigd:02 oktober 2018 13:39