Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenVergroot uw kennisDeeltijdopleidingen

Toelatingseisen

Algemene toelatingseisen

De toelatingseisen voor de deeltijdopleidingen zijn gelijk aan die van de voltijdopleidingen. Iedereen die in het bezit is van een VWO-diploma nieuwe stijl (met profiel) of een HBO-propedeuse wordt in principe toegelaten. Aspirantstudenten met een VWO-diploma oude stijl kunnen het beste contact opnemen met de betreffende opleiding. Voldoet u niet aan de toelatingseisen, dan kan een speciaal toelatingsexamen, het colloquium doctum, afgelegd worden. Hiervoor moet u wel 21 jaar of ouder zijn.

Daarnaast gelden voor sommige opleidingen aanvullende profieleisen (verplichte vakken) en geven opleidingen vaak ook aan welke vakken zij als gewenst zien (zie onder).

Verplichte en gewenste vakken

Friese taal en cultuur

 • Niet-Friestaligen kunnen een intensieve basiscursus Fries volgen voordat ze aan de studie beginnen.

Geschiedenis

 • gewenste vakken: Engels, Duits, Frans en geschiedenis.
Griekse en Latijnse taal en cultuur
 • verplichte vakken: Grieks en/of Latijn
 • gewenste vakken: Engels en Duits
  N.B. Zij die geen Grieks of Latijn hebben gehad kunnen deze deficiëntie tijdens de studie wegwerken.
Rechten
 • gewenste vakken: Engels, Duits, Frans en afhankelijk van de binnen rechten te kiezen richting eventueel geschiedenis, economie en/of wiskunde.
Theologie
 • gewenste vakken: Engels en Duits
  N.B. Zij die geen Grieks hebben gehad, kunnen dit vak binnen de reguliere bacheloropleiding volgen.
Wijsbegeerte
 • gewenste vakken: Engels, Duits, filosofie en wiskunde (afhankelijk van de specialisatie die wordt gekozen).
Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied
 • propedeuse van het betreffende wetenschapsgebied.
Laatst gewijzigd:04 januari 2016 13:55
printView this page in: English