Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenVergroot uw kennisDeeltijdopleidingen

Aanmelding en inschrijving

De aanmeldings- en inschrijvingsprocedure voor deeltijdstudies is gelijk aan die voor de reguliere voltijdopleidingen. U kunt zich voor een opleiding aanmelden via Studielink. Studielink is een landelijk digitaal loket waar u alles kunt regelen voor uw inschrijving in het hoger onderwijs. Uw inschrijving bij de universiteit is officieel als u het collegegeld hebt voldaan en een bewijs van inschrijving hebt ontvangen.

Meer informatie:

Laatst gewijzigd:12 juni 2018 15:44
printView this page in: English