Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenGeef uw bedrijf een impulsStagesStageloketten

Wijsbegeerte

De stage heeft tot doel de student werkervaring te laten opdoen buiten een filosofisch instituut. Een stage kan bestaan uit het doen van filosofisch onderzoek, maar ook uit andere taken. Wel moeten de werkzaamheden zo veel mogelijk voortvloeien uit een vraag vanuit de stageverlenende instelling en bovendien daar worden uitgevoerd. De praktische begeleiding van de stagiair(e) is in handen van een begeleider binnen de stageverlenende instelling, de inhoudelijke begeleiding in die van een docent van onze faculteit.

Voorbeelden: redacties van filosofische tijdschriften, uitgeverijen, ziekenhuizen, emancipatiecommissies, bedrijven, Studium Generales, wetenschappelijke bureaus van politieke partijen, Europese gremia, etc. Van de stageverlenende instelling hangt af of een tegemoetkoming in de (reis-)kosten mogelijk is.

Onze studenten hebben vaak kennis van verschillende vakgebieden. Zij zijn historisch en systematisch onderlegd en hebben een brede interesse. Zoekt u stagiair(e)s met uitstekende analytische vaardigheden, ervaring in logisch denken en argumenteren en een frisse, kritische blik? Neem contact op met de stagecoordinator: Hans Harbers
Laatst gewijzigd:08 januari 2016 16:45