Skip to ContentSkip to Navigation
Society/BusinessGive your business a boostInternshipsInternship coordination

Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Studenten van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap zijn breed opgeleid, getraind in helder en bondig rapporteren en hebben ervaring met het opzetten van eigen onderzoek. Ze zijn veelzijdig en hebben zich gespecialiseerd binnen een veelheid aan mogelijkheden van interviewtechnieken tot schriftonderzoek, van bronnenontsluiting tot antropologisch veldwerk, van hedendaagse maatschappelijke debatten tot religieuze motieven in de kunst. Met name de studenten Godsdienstwetenschap hebben ervaring met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stagecoördinator.

Laatst gewijzigd:13 oktober 2016 13:53