Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenFacilitaire dienstverlening

Facilitair Bedrijf

Bezoekadres Postadres Factuuradres
Facilitair Bedrijf
Blauwborgje 8
9747 AC Groningen
T (050) 363 74 54
F (050) 363 66 66
Facilitair Bedrijf
Postbus 885
9700 AW Groningen
T (050) 363 74 54
F (050) 363 66 66
facilitairbedrijf@rug.nl
Facilitair Bedrijf
Crediteurenadministratie
Postbus 35
9700 AA Groningen

postbus35@rug.nl
Laatst gewijzigd:20 maart 2017 16:48
printView this page in: English