Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenFacilitaire dienstverleningEten en drinken

Warme drankenvoorziening: Beleid & achtergrond

Om duidelijkheid te verschaffen over kaders van de dienstverlening van de warme dranken voorziening binnen de gehele RUG is een beleidskader voor warme dranken opgesteld. Het beleid is gericht op het beperken van risico’s, het verkrijgen van voldoende grip en sturing op de dienstverlening, eenduidigheid in de warme dranken voorziening binnen de RUG en het vergroten van de tevredenheid van de gebruikers en interne klanten.

Het CvB heeft in oktober 2011 de beleidsnotitie warme dranken goedgekeurd en aanverwante besluiten genomen:

  • het beleggen van de regierol voor de warme dranken voorziening binnen de RUG bij het Facilitair Bedrijf;
  • individuele zetapparatuur te verbieden en de inrichting van de warme dranken voorziening binnen de gehele RUG door middel van de volgende koffieconcepten A t/m F:

A.     Gangautomaten volautomatisch (medewerkers en studenten):

B.     Koffiezet apparatuur zelf - service (medewerkers):

C.     Heet water voorziening (medewerkers):

D.     Vergaderservice automaten (medewerkers en studenten):

E.     Buffetmachines volautomatisch met bonen (medewerkers en studenten):

F.     Koffiecafés: bemand uitgiftepunt met bonenmachines (medewerkers en studenten)

  • gratis uitgifte voor medewerkers en handhaving van de huidige tariefstelling voor studenten en overige gebruikers (€ 0,40);
  • het voorzien van alle warme dranken gangautomaten van een paslezer (welke nodig is om op basis van de RUGpas onderscheid te kunnen maken tussen studenten en medewerkers), hiervoor heeft het FB een overeenkomst met Inepro afgesloten;
  • het inregelen van de betaalvoorziening voor studenten middels Equitrac;
  • de optionele verstrekking van heet water (concept C) door middel van kokend waterkranen naast de heet watervoorziening in de warme dranken gangautomaten;
  • het verstrekken van de consumpties uit de warme dranken gangautomaten en bij de vergaderservice in biologisch afbreekbare disposable bekers.

In de huidige situatie hebben medewerkers nog eigen zetapparatuur staan terwijl dit juist de apparaten zijn die erg duur zijn (onderhoud, ingrediënten) en in veel gevallen niet (brand)veilig. In de nieuwe situatie dient het aantal zelf-zetters drastisch te worden verminderd.

Conform de beleidsnotitie dient iedere eenheid volautomatische machines in te zetten vanuit het centrale contract. In gebouwen waar qua aantal medewerkers en inrichting gangautomaten en/of vergaderservice uitgevoerd door Hospitality Services (HS) niet exploitabel verantwoord / mogelijk is, kan gebruik worden gemaakt van koffiezetapparatuur zelf – service (concept B). De apparatuur is alleen bedoeld voor de koffie voorziening voor medewerkers en wordt geplaatst op centrale plaatsen in een gebouw / op een etage (bijv. in pantry of op secretariaat en niet op individuele kantoren). Als richtlijn wordt een aantal van minder dan 20 medewerkers per gebouw (of etage) gehanteerd.

Laatst gewijzigd:02 mei 2018 14:52
printView this page in: English