Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenFacilitaire dienstverleningEten en drinkenAssortiment

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Definities:

Leveringsvoorwaarden: voorwaarden die gelden voor de volgende leveringen: vergaderservice, ontbijt, standaard lunches, borrelwagens, standaard recepties en diners, maatwerk lunches, recepties, diners en dinerbuffetten.

Materialen: hieronder vallen alle gebruiksvoorwerpen ten behoeve van bovenstaande dienstverlening

1   Bestel- en informatie mogelijkheden

Intern

1.1 Standaard producten kunnen door interne gebruikers besteld worden via de website www.rug.nl/facilitynet.

1.2 Informatie met betrekking tot maatwerk dan wel het bestellen van maatwerk dient via de Servicedesk Facilitair Bedrijf plaats te vinden.

1.3 Facturering geschiedt achteraf via projectcode.

Extern

1.4 Externe gebruikers kunnen een bestelling plaatsen via Servicedesk Facilitair Bedrijf, Informatie kan gevonden worden op http://www.rug.nl/foodanddrinks

1.5 Informatie met betrekking tot maatwerk dan wel het bestellen van maatwerk dient via Servicedesk Facilitair Bedrijf plaats te vinden

1.6 Facturering geschiedt achteraf via (digitale) factuur.

2   Bevestiging van de aanvraag

Intern

2.1 Voor zelfgeplaatste standaardbestellingen via FacilityNet: bevestiging in FacilityNet en men kan het eigen overzichtspagina (Mijn pagina) raadplegen.

2.2 Voor maatwerk: persoonlijk overleg gevolgd door bevestiging/offertetraject via de Servicedesk Facilitair Bedrijf.

Extern

2.3 Externe bestellers krijgen altijd een bevestiging van de reservering.

3   Bezorgen van de bestelling

3.1 De bestelling wordt 15 tot uiterlijk 5 minuten voor de opgegeven datum en tijdstip geleverd.

3.2 Wanneer de ruimte bezet is, wordt er aangeklopt en afgestemd of er in de zaal geleverd kan worden.

3.3 Er wordt verzameld geleverd op de buffettafel of, indien deze ontbreekt, op de vergadertafel.

3.4 Wij gaan er vanuit dat u zich houdt aan de regels die gelden in het gebouw waar u de reservering plaatst (check bij recepties/gebouwenbeheer)

3.5 Er wordt bezorgd binnen de reguliere openingstijden. Buiten deze tijden is er sprake van goedkeuring en /of nadere afstemming van de Servicedesk, waarbij mogelijk personeelskosten doorbelast worden.

3.6 Op locaties binnen de RUG waar geen cateringvoorziening aanwezig is, kunnen wij catering verzorgen. Hiervoor berekenen wij dan de vervoerskosten en personele inzet door.

4 Ophalen van de bestelling

4.1 Na de aangegeven eindtijd wordt de bestelling zo spoedig mogelijk opgehaald (binnen openingstijden).

4.2 Indien de eindtijd buiten de openingstijden valt, loopt de termijn van ophalen door op de eerstvolgende werkdag vanaf 8.00 uur.

5 Overige

5.1 Bij lunches laat Food & Drinks een kaartje achter waarop u in de gelegenheid wordt gesteld eventuele op-, aanmerkingen of suggesties kenbaar te maken.

5.2 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij specifiek vermeld, zonder bediening. Wij houden het recht voor om tussentijds de prijzen en/of assortiment te wijzigingen.

5.3 Voor bestellingen onder de € 15,00 brengen wij € 5,75 bezorgkosten in rekening.

5.4 Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de Hygiënecode HACCP. Na levering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee. Food & Drinks leent geen cateringmaterialen zonder bijbehorende catering.

5.5 Zalen van Food & Drinks kunnen alleen geboekt worden met bijbehorende catering. De tijdsduur van de reservering dient ten opzichte van de afname van de catering in overeenstemming te zijn. Wij zoeken altijd naar de optimale oplossing om iedereen een plaats te bieden. Het kan daarom voorkomen dat uw reservering in een andere, vergelijkbare zaal gaat plaatsvinden

5.6 Voor wijzigingen en annuleringen kunt u onderstaande tabel raadplegen. Wijzigen is mogelijk tot de tabel Reserveringstermijn: zie tabel voor annulering.

5.7 Last minute; het kan voorkomen dat u onverwachts nog een verzoek voor een bestelling heeft, terwijl de termijn voor de bestelling al verstreken is. Dit verzoek kunt u telefonisch aan de Servicedesk doorgeven. Wij stellen dan alles in het werk om aan uw verzoek te voldoen. Wel rekenen wij hiervoor een toeslag van € 7,50.

5.8 Bij schade aan geleverd materiaal, graag direct bij levering melden. Schade of breuk, toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht.

6 Bestel- en annuleringstermijn

Te verlenen service

Reserveringstermijn

Annuleringstermijn

Percentage in rekening gebracht*

Vergaderservice

(koffie/thee/toebehoren)

Uiterlijk de werkdag voorafgaand aan de te verlenen service voor 11.00 uur

Minimaal 4 uur van te voren

50% van het bestelde bedrag

Ontbijt/standaard lunches

Uiterlijk de werkdag voorafgaand aan de te verlenen service voor 11.00 uur

Minimaal 1 werkdag van te voren

100% van de daadwerkelijk gemaakte kosten

Standaard recepties, diners

Minimaal 5 werkdagen van te voren

Minimaal 4 werkdagen van te voren

100% van de daadwerkelijk gemaakte kosten

Maatwerk lunches, recepties, diners en dinerbuffetten

Minimaal 8 werkdagen van te voren. Offerte volgt binnen 3 werkdagen. Akkoord minimaal 5 werkdagen van te voren

Minimaal 4 werkdagen van te voren

100% van de daadwerkelijk gemaakte kosten

* Bevestiging/reserveringssysteem is leidend

**Indien de annuleringstermijn wordt overschreden, zijn wij genoodzaakt het genoemde percentage in rekening te brengen.

Laatst gewijzigd:06 februari 2017 12:38
printOok beschikbaar in het: English