Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenOnderzoek laten doen

Octrooibeleid

Uitgangspunten voor samenwerking met de industrie

Voor onderzoekssamenwerking met het bedrijfsleven hanteren de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) de richtlijnen voor publiek-private partnerschappen (PPP) en andere manieren van technologieoverdracht van de gezamenlijke Nederlandse universiteiten (VSNU) en Medische Centra (NFU). Samengevat zijn deze uitgangspunten:

 1. Vrijheid van publicatie van eigen resultaten
 2. Vrijheid van vervolgonderzoek
 3. Vrijheid van vervolgonderzoek met derden
 4. Vrijheid van gebruik van voorgrondkennis in onderwijs
 5. Eigendom van voorgrondkennis volgt uitvinderschap/makerschap
 6. Geen verplichte overdracht of licentiering van voorgrondkennis
 7. Marktconforme vergoeding voor commercieel gebruik van voorgrondkennis
 8. Toestemming voor gebruik onder voorwaarde van een anti-ijskast beding
 9. Geen verplichting om toegang tot achtergrondkennis te verschaffen buiten het project
 10. Geen automatische toegang tot toekomstige resultaten/IE rechten (niet zijnde voorgrondkennis)

Uitvindingen die door RUG medewerkers worden gedaan, worden intern beoordeeld op octrooïeerbaarheid en commerciële waarde. Wanneer beide positief zijn, wordt een octrooiaanvraag ingediend en worden commerciële partijen benaderd voor een licentie of octrooi-overname.

Octrooibeleid

Gebaseerd op de VSNU/NFU richtlijnen, en tevens de Nederlandse Octrooiwet en CAO van Nederlandse universiteiten, kan het octrooibeleid (of breder: Intellectueel Eigendomsbeleid) worden samengevat in twee hoofdpunten:

 1. Publieke erkenning. RUG wenst zichtbaar te zijn op octrooipublicaties als (mede-) aanvrager in het geval dat de uitvinding (gedeeltelijk) is gedaan door een medewerker. Dit is relevant voor onze reputatie, PR en ranglijsten.
 2. Een redelijke financiële vergoeding. RUG verlangt een redelijke financiële vergoeding in het geval dat een (gedeeltelijk) RUG octrooi in licentie wordt uitgegeven, of overgedragen, aan een bedrijf of andere derde. Er wordt een marktconforme vergoeding gevraagd, die van geval tot geval zal variëren en die onderhandelbaar is.

Alle onderzoeks-, licentie- en octrooi-overdrachtscontracten worden hierop beoordeeld door de juridische afdeling, voordat ze ter ondertekening worden voorgelegd aan het College van Bestuur.

Het octrooibeleid wordt uitgevoerd door het IP & Business Development team in nauwe samenwerking met de juridische afdeling van RUG (ABJZ) en met het Center for Development and Innovation en het Loket Contract Research van het UMCG.

Voor meer informatie neem contact op met ip-info@rug.nl of een van leden van het IP & Business Development team

Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten

De VSNU en NFU hebben gezamenlijk richtlijnen opgesteld over het omgaan met intellectueel eigendom met betrekking tot academische start-ups. Deze richtlijnen zijn hieronder in te zien:

Laatst gewijzigd:23 januari 2019 11:37
printView this page in: English