Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenOnderzoek laten doen

Voorbeelden van samenwerkingen

Van babyvoeding tot injectienaalden of kinderen ‘met een rugzakje’: de Rijksuniversiteit Groningen is expert op een breed scala aan onderzoeksthema’s en kan daarom met de nieuwste wetenschappelijke inzichten bijdragen aan de oplossing van uw kennisvraagstuk.

Bent u benieuwd wat we voor u als bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Wij laten u graag een aantal voorbeelden zien van toepassingen of producten die wij met diverse samenwerkingspartners ontwikkeld hebben.

Hoe los je innovatieproblemen op bij mkb-bedrijven?

MKB event

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen buigen zich elk jaar over innovatievraagstukken van Noord-Nederlandse mkb-bedrijven. Zij onthullen hun oplossingen tijdens de jaarlijkse Dag van de Innovatie van de Kamer van Koophandel.

Deze samenwerking draagt bij aan de versterking van de relatie tussen hoger onderwijs en het mkb in de regio. Deze samenwerking resulteert in een klassieke win-winsituatie: studenten krijgen een betere kijk op baanmogelijkheden in Noord-Nederland, terwijl het midden- en kleinbedrijf profiteert van de vernieuwende blik van talentvolle studenten van het hbo en universiteit. Jan Willem van de Berg van AMCA Hydraulic Fluid B.V.: 'De studenten kwamen met het idee om te gaan samenwerken met ons moederbedrijf. Ik had er zelf nooit aan gedacht om eens met hen te gaan praten.'

Filmpje: Noordelijke ondernemers profiteren van ideeën studenten

Hoe kan het Groningse havengebied verder ontwikkeld worden?

Haven

Groningen Seaports heeft door middel van een samenwerking met de RUG toegang tot de nieuwste academische inzichten. Deze inzichten leveren een belangrijke bijdrage aan de toekomstvisie van Groningen Seaports en de mogelijkheden om het havengebied verder te ontwikkelen. Het betreft een samenwerking met het Centre for Operational Excellence (COPE) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Tot nu toe heeft het onder meer de volgende resultaten opgeleverd:

  • Een model dat aangeeft hoe havens als Groningen Seaports kunnen uitgroeien tot ketenregisseur in de opkomende markt voor biobrandstoffen
  • Onderzoek naar de rol die havens kunnen vervullen in de supply chain van offshore windmolenparken, specifiek bij de assemblage en installatie
  • Overzicht van factoren die het voor bedrijven aantrekkelijk maakt om zich daar te vestigen, zoals bijvoorbeeld datacenters
  • Inventarisatie van de mogelijkheden voor clustervorming om bijvoorbeeld hergebruik van restwarmte te stimuleren
  • Onderzoek naar de kansen en uitdagingen rondom logistieke stromen in krimpregio’s, zoals de provincie Groningen

Studenten letterkunde maken literaire leeswijzers

Leeswijzer

Sinds 2010 worden veel leeswijzers van stichting Senia gemaakt door studenten van de RUG. De studenten werken samen met Senia-werkgroepen om de leeswijzers goed af te stemmen op de wensen en kennis van de leesgroepen. Voor studenten letterkunde is dit een leuke en leerzame mogelijkheid vanuit diverse talen om hun kennis toe te passen in de praktijk.

Stichting Senia organiseert en faciliteert leesgroepen voor ouderen. De leesgroepen rond Nederlandse literatuur zijn het meest populair, maar er zijn ook leesgroepen die Frans-, Duits- en Engelstalige literatuur lezen en bediscussiëren. De stichting biedt jaarlijks een nieuwe leeslijst aan waaruit de groepen boeken kunnen kiezen. Bij elk boek hoort een leeswijzer, een document met uitdagende discussievragen en achtergrondinformatie over het boek en de schrijver.

In 2018 worden er zeventien nieuwe leeswijzers gemaakt door studenten: negen in het Nederlands, vijf in het Engels en drie in het Duits. Een recordaantal studenten heeft zich dit jaar aangemeld om een bijdrage te leveren aan de leeswijzers.

Hoe kun je de modellering van waterrampen in steden verbeteren?

Water

Steden worden steeds vaker getroffen door extreme weersomstandigheden en natuurrampen. In Nederland speelt vooral water de rol van vriend en vijand. Het is altijd lastig geweest om snel mogelijke uitkomsten van een (regen)waterramp analyseren en te visualiseren. Tegenwoordig komt hitte in steden daarbij. De RUG heeft deze modellering verbeterd samen met Ingenieursbureau TAUW en de Hanzehogeschool in een interdisciplinair team. In het team zaten experts op het gebied van GIS (geografisch informatiesysteem), water, high performance computing en virtualisatie. Tijdens een pilot voor Groningen en later Hoogeveen is een 3D-versie van de overstromingskaarten ontwikkeld voor een extreem regenval- en hittescenario. Later zijn de inspanningen verder uitgebreid met Oslo, Tainan en Manila als steden met sterk verschillende waterproblematiek.

Hoe verbeter je bestaande technieken en materialen op nanoschaal?

Nanofun

NanoFun (Nanostructured self-assembled functional materials) is een onderzoeksproject waarin universiteiten en bedrijven samenwerken om bestaande materialen en technieken te verbeteren op nanoschaal. Via zelforganisatie kunnen zo verbeterde autobanden of staalsoorten ontstaan. Ook de productie van microchips is daarmee te verbeteren.

Het programma, dat mede wordt gecoördineerd door de M2i (stichting Materials Innovation Institute), is door NWO Chemische wetenschappen toegekend en krijgt 2,25 miljoen. Een miljoen hiervan is afkomstig van de zes industriële partners. De komende vijf jaar zullen verschillende promovendi en postdocs bijvoorbeeld werken aan de verbetering van de rolweerstand van autobanden door siliciumdeeltjes in het rubber te verwerken, aan het modificeren van het oppervlak van staal met polymeren en het verkleinen van de patronen op siliciumschijven voor de productie van chips. Naast de RUG zijn ook de vier TU’s bij het project betrokken. Ook zes bedrijven doen mee: het gaat om ASM, Philips SCIL, Continental, Tata Steel, Surfix en DSM.

Hoe houd je wijken leefbaar voor ouderen?

Diversiteit ouderen woonwijk

Masterstudenten planologie van de RUG hebben op uitnodiging van de Gemeente Groningen onderzocht hoe je wijken tot woonomgevingen kunt maken die ook voor senioren leefbaar zijn. De Oosterparkwijk in Groningen was hiervoor de casus. In hun rapport adviseren de studenten rekening te houden met de diversiteit van senioren en hen te betrekken bij de inrichting van de wijk.

De stad en haar wijken veranderen continu, waardoor nieuwe behoeften, kansen en spanningen ontstaan. Hoe transformeer je wijken tot woonomgevingen die ook voor senioren leefbaar zijn? In tegenstelling tot vroeger woont een groot deel van de ouderen zelfstandig, mede daartoe aangemoedigd door de overheid. Deze veranderingen leiden tot aangepaste wensen en behoeften van ouderen, bijvoorbeeld op het punt van de bereikbaarheid van voorzieningen, de aanpassing van woningen of digitale ondersteuning.

Hoe optimaliseer je de productiviteit van een totale productielijn?

Robot grijpt beker

Zelfs de meest efficiënte productielijn staat nog regelmatig stil. Binnen het Mantisproject wordt gewerkt aan slimme systemen die problemen in een productielijn opsporen en oplossen. Sensoren brengen informatie uit de hele productieketen samen in een zelflerend systeem. Met die informatie bedenkt het systeem zelf oplossingen.

Het Mantisproject maakt deel uit van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie, waarbij 47 partners uit wetenschap en industrie zijn betrokken. De afdeling Kunstmatige Intelligentie van Hoogleraar Lambert Schomaker ontwikkelt de lerende software.

Hoe zorg je dat een alarmgesprek efficiënt en helder verloopt?

Meldkamer 112

Als je de 112-alarmcentrale belt met een melding over bijvoorbeeld een ongeval, beroving of brand, wil je natuurlijk dat je snel en duidelijk geholpen wordt. De telefoongesprekken op de centrale moeten dus efficiënt en helder gevoerd worden.

Communicatiewetenschapper Prof. Tom Koole doet onderzoek naar zulke alarmgesprekken. Het onderzoek richt zich op de wijze waarop 112-gesprekken worden begonnen (de vragen van de centralist, de verwachtingen van de beller)  en op de wijzen waarop centralisten omgaan met emotionele bellers. Mede op basis van het onderzoek van Koole heeft de alarmcentrale zijn gespreksvoering inmiddels geoptimaliseerd.

Hoe kun je pesten op scholen zoveel mogelijk terugdringen?

Pesten

Om pesten op scholen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om te beschikken over effectieve lesprogramma’s. KiVa is een succesvol lesprogramma waarmee het pesten kan worden teruggedrongen.

SocioQuest, een initiatief van de afdeling Sociologie om sociologische kennis te vertalen in concrete toepassingen, ondersteunt scholen met dit lesprogramma. Door ervaringen van leerkrachten te evalueren en te verwerken in het programma, ontstaat er een effectieve wisselwerking tussen wetenschap en beroepspraktijk.

Ook met het Sociaal Netwerkadvies, een website met online vragenlijst die inzicht geeft in de sociale structuur van een schoolklas, wordt wetenschappelijke kennis ingezet in het terugdringen van pestgedrag. De samenwerking tussen wetenschappers en schoolpersoneel ligt zo aan de basis van een succesvolle behandeling van pesten.

Neem contact op

Bent u benieuwd geworden naar wat de universiteit voor u als bedrijf of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden voor een eventuele samenwerking.

Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 13:46
printView this page in: English