Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenOnderzoek laten doen

Voorbeelden van samenwerkingen

Van babyvoeding tot injectienaalden of kinderen ‘met een rugzakje’: de Rijksuniversiteit Groningen is expert op een breed scala aan onderzoeksthema’s en kan daarom met de nieuwste wetenschappelijke inzichten bijdragen aan de oplossing van uw kennisvraagstuk.

Bent u benieuwd wat we voor u als bedrijf of organisatie kunnen betekenen? Wij laten u graag een aantal voorbeelden zien van toepassingen of producten die wij met diverse samenwerkingspartners ontwikkeld hebben.

Hoe los je innovatie problemen op bij mkb-bedrijven?

MKB event

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen buigen zich elk jaar over innovatievraagstukken van Noord-Nederlandse mkb-bedrijven. Zij onthullen hun oplossingen tijdens de jaarlijkse Dag van de Innovatie van de Kamer van Koophandel.

Deze samenwerking draagt bij aan de versterking van de relatie tussen hoger onderwijs en het mkb in de regio. Deze samenwerking resulteert in een klassieke win-winsituatie: studenten krijgen een betere kijk op baanmogelijkheden in Noord-Nederland, terwijl het midden- en kleinbedrijf profiteert van de vernieuwende blik van talentvolle studenten van het hbo en universiteit. Jan Willem van de Berg van AMCA Hydraulic Fluid B.V.: 'De studenten kwamen met het idee om te gaan samenwerken met ons moederbedrijf. Ik had er zelf nooit aan gedacht om eens met hen te gaan praten.'

Filmpje: Noordelijke ondernemers profiteren van ideeën studenten

Hoe verbeter je bestaande technieken en materialen op nanoschaal?

Nanofun

NanoFun (Nanostructured self-assembled functional materials) is een onderzoeksproject waarin universiteiten en bedrijven samenwerken om bestaande materialen en technieken te verbeteren op nanoschaal. Via zelforganisatie kunnen zo verbeterde autobanden of staalsoorten ontstaan. Ook de productie van microchips is daarmee te verbeteren.

Het programma, dat mede wordt gecoördineerd door de M2i (stichting Materials Innovation Institute), is door NWO Chemische wetenschappen toegekend en krijgt 2,25 miljoen. Een miljoen hiervan is afkomstig van de zes industriële partners. De komende vijf jaar zullen verschillende promovendi en postdocs bijvoorbeeld werken aan de verbetering van de rolweerstand van autobanden door siliciumdeeltjes in het rubber te verwerken, aan het modificeren van het oppervlak van staal met polymeren en het verkleinen van de patronen op siliciumschijven voor de productie van chips. Naast de RUG zijn ook de vier TU’s bij het project betrokken. Ook zes bedrijven doen mee: het gaat om ASM, Philips SCIL, Continental, Tata Steel, Surfix en DSM.

Hoe houd je wijken leefbaar voor ouderen?

Diversiteit ouderen woonwijk

Masterstudenten planologie van de RUG hebben op uitnodiging van de Gemeente Groningen onderzocht hoe je wijken tot woonomgevingen kunt maken die ook voor senioren leefbaar zijn. De Oosterparkwijk in Groningen was hiervoor de casus. In hun rapport adviseren de studenten rekening te houden met de diversiteit van senioren en hen te betrekken bij de inrichting van de wijk.

De stad en haar wijken veranderen continu, waardoor nieuwe behoeften, kansen en spanningen ontstaan. Hoe transformeer je wijken tot woonomgevingen die ook voor senioren leefbaar zijn? In tegenstelling tot vroeger woont een groot deel van de ouderen zelfstandig, mede daartoe aangemoedigd door de overheid. Deze veranderingen leiden tot aangepaste wensen en behoeften van ouderen, bijvoorbeeld op het punt van de bereikbaarheid van voorzieningen, de aanpassing van woningen of digitale ondersteuning.

Hoe optimaliseer je de productiviteit van een totale productielijn?

Robot grijpt beker

Zelfs de meest efficiënte productielijn staat nog regelmatig stil. Binnen het Mantisproject wordt gewerkt aan slimme systemen die problemen in een productielijn opsporen en oplossen. Sensoren brengen informatie uit de hele productieketen samen in een zelflerend systeem. Met die informatie bedenkt het systeem zelf oplossingen.

Het Mantisproject maakt deel uit van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie, waarbij 47 partners uit wetenschap en industrie zijn betrokken. De afdeling Kunstmatige Intelligentie van Hoogleraar Lambert Schomaker ontwikkelt de lerende software.

Hoe zorg je dat een alarmgesprek efficiënt en helder verloopt?

Meldkamer 112

Als je de 112-alarmcentrale belt met een melding over bijvoorbeeld een ongeval, beroving of brand, wil je natuurlijk dat je snel en duidelijk geholpen wordt. De telefoongesprekken op de centrale moeten dus efficiënt en helder gevoerd worden.

Communicatiewetenschapper Prof. Tom Koole doet onderzoek naar zulke alarmgesprekken. Het onderzoek richt zich op de wijze waarop 112-gesprekken worden begonnen (de vragen van de centralist, de verwachtingen van de beller)  en op de wijzen waarop centralisten omgaan met emotionele bellers. Mede op basis van het onderzoek van Koole heeft de alarmcentrale zijn gespreksvoering inmiddels geoptimaliseerd.

Hoe bescherm je mensen tegen bepaalde vormen van kanker?

prof. Jan Wilschut
Foto: Jeroen van Kooten

Bepaalde vormen van kanker zijn het gevolg van virussen. Het bekendste is baarmoederhalskanker, de tweede grootste doodsoorzaak van kanker bij vrouwen. Het biotechnologische bedrijf ViciniVax BV ontwikkelt therapeutische vaccins die bescherming bieden tegen deze gevaarlijke virussen.

ViciniVax is een spinoff van UMCG/Faculteit Medische Wetenschappen. Medeoprichter is Jan Wilschut, hoogleraar Moleculaire Virologie aan de RUG.

Hoe beheer en behoud je begraafplaatsen als waardevol erfgoed?

Grafstenen

Vanwege de afname van het aantal begravingen en de stijgende kosten van onderhoud, raken begraafplaatsen steeds meer verwaarloosd. Dat is jammer, want begraafplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van onze sterf- en rouwcultuur en waardevolle bron voor de lokale en regionale geschiedenis.

Om die reden is een samenwerkingsproject opgericht met als titel Levend erfgoed. Beheer en behoud van begraafplaatsen in Noord-Nederland. Samen met professionals uit de erfgoedsector en de advies- en ingenieurswereld ontwikkelt hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde Bart Ramakers digitale instrumenten om de waardering, beleving en benutting van begraafplaatsen in het noorden van Nederland te bevorderen.

Een database, waarin alle gegevens van begraafplaatsen zijn opgenomen, is een voorbeeld van zo’n instrument en stimuleert het wetenschappelijk onderzoek naar, maar ook het beheer en behoud van begraafplaatsen als cultureel erfgoed .

Hoe kun je pesten op scholen zoveel mogelijk terugdringen?

Pesten

Om pesten op scholen zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om te beschikken over effectieve lesprogramma’s. KiVa is een succesvol lesprogramma waarmee het pesten kan worden teruggedrongen.

SocioQuest, een initiatief van de afdeling Sociologie om sociologische kennis te vertalen in concrete toepassingen, ondersteunt scholen met dit lesprogramma. Door ervaringen van leerkrachten te evalueren en te verwerken in het programma, ontstaat er een effectieve wisselwerking tussen wetenschap en beroepspraktijk.

Ook met het Sociaal Netwerkadvies, een website met online vragenlijst die inzicht geeft in de sociale structuur van een schoolklas, wordt wetenschappelijke kennis ingezet in het terugdringen van pestgedrag. De samenwerking tussen wetenschappers en schoolpersoneel ligt zo aan de basis van een succesvolle behandeling van pesten.

Neem contact op

Bent u benieuwd geworden naar wat de universiteit voor u als bedrijf of organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij geven u graag meer informatie over de mogelijkheden voor een eventuele samenwerking.

Laatst gewijzigd:04 oktober 2017 16:01
printOok beschikbaar in het: English