Skip to ContentSkip to Navigation
Society/BusinessCenter for Information TechnologyIT & EducationStaff development

Schrijftaken ontwerpen en begeleiden

Hoe geef je een didactische inbedding bij een schrijftaak? © Michel de Groot
Hoe geef je een didactische inbedding bij een schrijftaak? © Michel de Groot

Zoekt u manieren om schrijftaken op een betekenisvolle manier in te zetten in uw onderwijs? Wilt u uw studenten een kwaliteitsbewuste en zelfstandige schrijfhouding bijbrengen? En wilt u uw werklast bij feedback en beoordeling zoveel mogelijk beperken?

De training 'Schrijftaken ontwerpen en begeleiden' brengt u op ideeën en inzichten die u direct kan toepassen in uw eigen onderwijspraktijk.

Doelgroep Ervaren docenten die de functionaliteit van schrijftaken in hun onderwijs willen vergroten en die willen werken aan effectieve(re) en efficiënte(re) vormen van begeleiding en feedback

Data en duur

Najaar 2019

Niveau *(Geen(onderwijskundige)ervaring vereist)
Studielast 13 uur
Aantal deelnemers 6 tot 12
Kosten 300 euro
Certificaat

Iedere deelnemer krijgt na afloop en certificaat uitgereikt

Invulling deel 1

In deel één van deze training gaat u aan de slag met het ontwerp van functionele en uitvoerbare schrijftaken. Er is aandacht voor:

 • leerdoelen en functies van schrijftaken;
 • (studentvarianten van) academische en beroepsspecifieke genres;
 • het expliciteren van verwachtingen en (vakspecifieke) conventies (voor docenten vaak vanzelfsprekend; voor studenten soms ondoorzichtig);
 • het inzetten van schrijftaken als krachtig leer- en denkinstrument;
 • het formuleren van heldere opdracht instructies en beoordelingscriteria;
 • de didactische inbedding van (grote en kleinere) schrijftaken in uw cursus.

Invulling deel 2

In deel twee richten we ons op efficiënte en studentgerichte vormen van begeleiding en feedback, voortvloeiend uit het opdrachtontwerp. Er is aandacht voor:

 • (doseren van) begeleiding bij schrijfaanpak en -proces, en de timing van feedback;
 • mondelinge en schriftelijke vormen van docent- en peer feedback;
 • de inzet van Nestor / online-toepassingen;
 • focus, stijl en effecten van feedback;
 • feedback op verschillende tekstniveaus;
 • beperking van uw werklast.

Eigen ervaring en praktijk

Voorbeelden van ‘good practices’ en uw eigen ervaringen en praktijken vormen steeds het uitgangspunt in de training. In praktijkgerichte opdrachten werkt u aan (verbetering van) uw eigen onderwijsaanpak.

Laatst gewijzigd:31 mei 2018 12:13