Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsDocentprofessionaliseringBKO-registratie

Stappenplan

Werkbespreking

In het stappenplan is het portfoliosjabloon als uitgangspunt genomen.

  1. Als eerste kijkt u welke procedure geldt voor uw faculteit. U kunt zich aanmelden bij de BKO-contactpersoon van uw faculteit.
  2. Daarna bereidt u de beoordeling voor door uw portfolio samen te stellen aan de hand van de handleiding en het sjabloon dat binnen uw faculteit wordt gebruikt. U begint uw portfolio met een zelfevaluatie. Deze bestaat uit een persoonlijke sterkte-/zwakteanalyse die u doet aan de hand van een zelfevaluatie-instrument; het opstellen van een onderwijs CV; recente bewijsmaterialen zoals collegeslides, opdrachten en toetsen; driepartijen feedback over het verzorgde vak van studenten, collega’s en uw leidinggevende of onderwijsdirecteur; en als laatste een expert oordeel over de toetsing, bijvoorbeeld door de toetsanalyses van het ESI.
  3. Als u vindt dat u in uw portfolio laat zien dat u aan de kwaliteitseisen voldoet, dan biedt u uw portfolio ter beoordeling aan. De facultaire registratiecommissie beoordeelt uw portfolio en bepaalt of er eventueel een vervolgtraject nodig is om uw portfolio compleet te maken. De commissie bestaat uit: een facultair leider op het gebied van onderwijs, een facultair specialist en een expert op het gebied van onderwijs.
  4. Vervolgens voert u indien nodig het vervolgtraject uit. Dit zou kunnen zijn een (her)ontwerp maken voor uw eigen vak, een cursus volgen, colleges bijwonen van collega’s, peer reviews, een toetsplan maken, etc.
  5. Toekenning en uitreiking van het BKO-certificaat.
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:36
printView this page in: English