Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsCIT Academy

C++-vervolgcursus

Duur:200 uren
Studiebelasting:5 studiepunten
Bedoeld voor: De cursus kan worden gevolgd wanneer men de programmeertaal C++ beheerst op het niveau van de cursus Introductie programmeren in C/C++.

In de cursus staat het object georiënteerd programmeren in C++ centraal. Ook zal het gebruik van excepties, templates, abstracte containers en generieke algorithmen worden behandeld.

Vorm

Colleges, waarbij wordt ingegaan op specifieke problemen. Ten behoeve van de onderlinge afstemming en uitwisseling van informatie zijn studenten geabonneerd op een elektronische discussielijst die ten behoeve van de cursus is geopend.

Voorkennis

C/C++ - inleiding of vergelijkbaar

Meer informatie

Tarieven
RUG- en Hanzehogeschool-studenten en -medewerkers: vrije inschrijving, vergoeding op basis van de standaardregeling voor onderwijsdienstverlening voor beta-studie-onderdelen.
Externe deelnemers: € 905

Inschrijving

Het college Introductieprogrammeren in C/C++ begint in het derde trimester.
Nadere informatie betreffende:
tijden en locatie(s): zie het collegerooster.
de aanmelding: zei de aparte aanmeldingspagina
de opzet van de cursus: zie de cursusopzetpagina

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 10:09