Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieICT & OnderwijsCIT Academy

C/C++- inleiding

Duur:200 uren
Studiebelasting:5 studiepunten
Bedoeld voor: De cursus kan worden gevolgd om te voldoen aan de entreevoorwaarden voor de cursus 'C/C++ -vervolgcursus', en biedt een uitstekende voorbereiding op deze cursus.

De basisgrammatica van C++ staat centraal. Na enige inleidende colleges waarin de taalelementen worden geïntroduceerd, worden functies behandeld, waarna het procedureel programmeren plaats kan vinden. De overige tijd wordt besteed aan een eerste inleiding in het object-gebaseerd programmeren.

Vorm

Colleges waarbij wordt ingegaan op specifieke problemen. T.b.v. van de onderlinge afstemming en uitwisseling van informatie is er een wekelijks spreekuur, en zijn studenten geabonneerd op een elektronische discussielijst die t.b.v. de cursus is geopend.

Doel

In deze cursus worden de beginselen van de programmeertaal C/C++ behandeld. Na het volgen van de cursus is men in staat zelf programma's in C/C++ te ontwikkelen.

Voorkennis

Ervaring in het omgaan met computers die onder Linux of MS-DOS/Windows werken. Ervaring in het werken met een editor of wordprocessor.
Ervaring in het programmeren in een programmeertaal (b.v. Pascal, Java), dan wel in het gebruik van stuurtalen (b.v. SPSS, dBase) of scripttalen (Perl, Unix-shells) is wenselijk.

Meer informatie

Tarieven:
RUG- en Hanzehogeschool-studenten en -medewerkers: vrije inschrijving, vergoeding op basis van de standaardregeling voor onderwijsdienstverlening voor beta-studie-onderdelen.
Externe deelnemers: € 905

Inschrijving

Het college begint in het tweede trimester.
Nadere informatie betreffende:
tijden en locatie(s): zie het collegerooster.
de aanmelding: zei de aparte aanmeldingspagina
de opzet van de cursus: zie de cursusopzetpagina

Laatst gewijzigd:23 januari 2018 10:09