Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXOver Science LinXStudentassistentenStudentassistenten

Studentassistenten

Wie zitten er achter het Bètasteunpunt om jou met je profielwerkstuk te helpen, en begeleiden rondleidingen & workshops?

  • Voor Biologie helpen Tim ten Bulte, Anke Haaksma, Pepijn Hesselink en Sophie van Zonneveld.
  • Voor Scheikunde helpen Sanne Smith en Daan Wesselink.
  • Voor Wiskunde helpt Marten Boerma.
  • Voor Natuurkunde helpen Jolien Diekema Joachim Kooijinga.
  • Voor Kunstmatige Intelligentie en Informatica helpt Ivo Steegstra.
  • Voor Technische Bedrijfskunde helpt Max Coenen.

Naast bovenstaande mensen kun je ook antwoord verwachten van Helena Vis, coördinator van het Bètasteunpunt, en van andere wetenschappelijke medewerkers. Als je een goede vraag stelt en er is een specialist op de universiteit werkzaam, dan proberen we zijn of haar medewerking te krijgen om jouw vraag te beantwoorden.