Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXMolecula

Methaan

methaangas
methaangas

Methaan (CH4) is het eenvoudigste alkaan. Alkanen zijn een reeks van zeer brandbare moleculen, die op methaan lijken en de basis vormen van aardolie en benzine.

Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas. Een groot model van het molecuul staat langs de snelweg tussen Groningen en Hoogezand, als monument voor het Slochteren gasveld, een van de grootste gasvelden ter wereld.

Methaan is ook een belangrijk broeikasgas, net als koolstofdioxide. De hoeveelheid methaan in de atmosfeer is sinds de achttiende eeuw met wel 150 procent toegenomen, door het gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas), rijstbouw, afvalverwerking en veeteelt.

Een andere alkaan is butaan; vier methaanmoleculen aan elkaar. Het wordt gebruikt als aanstekergas en als drijfgas in vrijwel alle spuitbussen. Butagas heeft een kookpunt van een halve graad onder nul. Leg een aansteker maar eens een tijdje in het vriesvak en probeer hem dan te gebruiken.
Laatst gewijzigd:08 juni 2017 11:45
printView this page in: English