Skip to ContentSkip to Navigation
Onderdeel van Rijksuniversiteit Groningen
Science LinXMolecula

Koolstofdioxide

CO2 emmissies
CO2 emmissies

Koolstofdioxide (CO2) is een geurloos en kleurloos gas dat cruciaal is voor de natuurlijke kringlopen op aarde. Mensen en dieren ademen zuurstof (O2) in en koolstofdioxide uit. Planten doen overdag het omgekeerde.

Planten hebben CO2 nodig om te groeien, zoals mensen zuurstof nodig hebben om te kunnen ademen. Ook algen in de oceaan nemen veel CO2 op en ‘ademen’ zuurstof uit. Zonder zuurstof zou leven op aarde niet mogelijk zou zijn.

De mens brengt extra CO2 in de atmosfeer door de verbranding van fossiele brandstoffen. Daarmee neemt de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer toe. Doordat dit warmte vasthoudt, die de atmosfeer anders ’s nachts zou uitstralen, stijgt de temperatuur op aarde gestaag. Dit wordt het broeikaseffect genoemd.

Laatst gewijzigd:08 juni 2017 11:37
printView this page in: English