Skip to ContentSkip to Navigation
Part of University of Groningen
Science LinXTeachersDocent Ontwikkel Teams

BedrijfsDOT

FabLabs en digitale fabricage

Coach: FabLab Groningen

Doelgroep

Docenten met een interesse in maakonderwijs en E-labs.

Inhoud en resultaat

Het bedrijfsDOT (Docent Ontwikkel Team) “FabLabs en Digitale fabricage” richt zich op het zelf onderzoeken, ontwerpen én maken. In het FabLab (fabrication laboratory) willen we de deelnemers inspireren om de digitale fabricage om te zetten in concrete lessen.

Hierbij kun je onder andere denken aan een les (parametrisch) modelleren in 3D, lasersnijden volgens wiskundige formules, slimme elektronica of een biologieles in Virtual Reality. Samen kijken we waar vraag naar is en waar we de lessen in kunnen zetten. Als docent blijf je zo op de hoogte van de nieuwe technieken en toepassingsmogelijkheden op school. FabLab Groningen is een openbare digitale werkplek waar bezoekers geïnspireerd worden zelf dingen te maken door middel van verschillende technieken; het samen creëren, leren en delen met de community (open source) staat hierbij centraal.

Het bedrijfsDOT is opgezet met het FabLab als schakel tussen bedrijf, school én hoger onderwijs. Bij de te ontwikkelen lessen staan zowel de technologie van digitale fabricage als 21eeeuwse vaardigheden zoals creativiteit, samenwerken en digitale geletterdheid centraal.

Wat levert deelname aan het DOT op:
  • Toegang tot vakoverschrijdende lessen 'digitale fabricage en innovatie' die aansluiten op het curriculum
  • Kennis van en ervaring met diverse hands-on tools voor digitale fabricage
  • Inzicht in trends van toekomstige/moderne productie, informatietechnologie, sensortechnologie en Virtual Reality
  • Verbinding met lopende open-source projecten, bedrijven actief in deze sector (hierbij valt te denken aan O&O opdrachten, profielwerkstukken, bezoeken, etc.)
  • Begeleiding in het uitwerken van lessen waar digitale fabricagetechnieken een rol in kunnen spelen.

Programma

Het bedrijfsDOT FabLabs en digitale fabricage bestaat uit 9 bijeenkomsten.

Elke bijeenkomst staat één thema centraal. Deze stellen we in de eerste bijeenkomst samen op met de deelnemers. Op deze manier willen we de docenten actief betrekken bij het programma. Er is geen voorbereiding nodig voor de bijeenkomsten: in principe kun je zo bij elke bijeenkomst aanschuiven. Jouw input is daarbij wel heel belangrijk. Want met betere input kunnen we beter gezamenlijk ontwikkelen.

Het FabLab zorgt hierbij voor technische ondersteuning, en waar mogelijk de middelen om de lessen daadwerkelijk toepasbaar te maken. En wat je er opsteekt kun je over het algemeen direct in je lessen toepassen. Voor de geïnteresseerden kunnen we een verdieping aanleveren om thuis of op school mee verder te gaan.

De Bèta-brede docentendag is onderdeel van het programma: dompel je een dag onder in workshops en lezingen op het gebied van de Bèta-didactiek.

Certificering

Deelnemers ontvangen een certificaat indien ze minstens 80% van de bijeenkomsten (inclusief de Bèta-brede docentendag) hebben bijgewoond en actief hebben geparticipeerd.

Studielast

DOT: 31,5 uur contact/maakuren: 9 bijeenkomsten van 3.5 uur en de Bèta-brede docentendag.       
Overig: zelf in te vullen uren voor testen van ontwikkelde lessen op school en het verder uitwerken/afmaken.

Data, tijden en plaats

Het bedrijfsDOT Fablabs en digitale fabricage is op vrijdagmiddag van 13:30 - 17:00 uur, in overleg met de deelnemers op het FabLab (Herestraat 106), de Linnaeusborg Rijksuniversiteit Groningen, of een andere inspirerende locatie.

1.   14 september 2018

2.   12 oktober 2018

3.   16 november 2018

4.   14 december 2018

5.   25 januari 2019

6.   8 maart 2019

7.   17 mei 2019

8.   21 juni 2019

Bèta-brede docentendag: 12 april 2019

Tarief

Kosten 450 euro per deelnemer, voor negen bijeenkomsten. Inclusief Bèta-brede docentendag.

DOT -leiding en informatie

Kerensa Strijker – kerensa@fablabgroningen.nl

Winand Slingenbergh – winand@fablabgroningen.nl

Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met ScienceLinx.

Aanmelding is mogelijk tot en met uiterlijk 31 augustus 2018.
Laatst gewijzigd:23 juli 2018 12:35