Skip to ContentSkip to Navigation

Rudolf Agricola School

For sustainable development
More Research Risk, Crises and Resilience Groningen Earthquakes

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is opgericht om kennis in kaart te brengen over de omvangrijke en complexe maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en de bodembeweging in Groningen. Deze kennis is verspreid over veel verschillende onderzoeken, kennisinstellingen en instanties. Het Kennisplatform geeft hierbij ook aan wat onopgeloste vraagstukken zijn. Daarnaast brengt het platform kennisvragers en aanbieders samen en stimuleert het samenwerkingsverbanden.

Partners van het Kennisplatform zijn de RUG (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen en CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen. Het Kennisplatform is onafhankelijk en ontvangt een subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Coördinatie

Tom Postmes, hoogleraar Sociale Psychologie aan de RUG, is wetenschappelijk directeur van het Kennisplatform.
Nienke Busscher, coördinator, geeft leiding aan het team en geeft organisatorisch en inhoudelijk vorm aan het Kennisplatform. Ze promoveerde in 2018 aan de RUG. Hiervoor deed ze onderzoek naar landgebruik in Argentinië en de spanningen en samenwerking die hierdoor ontstonden tussen overheid, bedrijven en bewoners.

logos_kennistafel
Laatst gewijzigd:04 september 2023 14:22
Follow us onyoutube twitter