Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 2008

Micromechanics
  1. Bulacu-Cioceanu,M.I. Molecular dynamics studies of entangled polymer chains. Promotor(es): van der Giessen, E. 2008. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:30