Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 2007

Micromechanics
  1. Tekoglu,C. Size effects in cellular solids. Promotor(es): van der Giessen, E. 2007. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

  2. Widjaja,A. Discrete dislocation modelling of nano- and micro-indentation. Promotor(es): van der Giessen, E. 2007. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:29