Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 2004

Molecular Inorganic Chemistry
  1. Bouwkamp,M.W. The coordination chemistry of decamethylmetallocene cations of trivalent transition metals. Promotor(es): Hessen, B. and Teuben, J. H. 2004. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:30