Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 2000

Surface Science
  1. Hesper,R. The influence of surfaces and interfaces on the properties of C60 compounds. Promotor(es): Sawatzky, G. A. 2000. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:30