Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 1998

Nonlinear Optics and Spectroscopy
  1. Steffen,T. Impulsive temporally two-dimensional Raman scattering. Promotor(es): Wiersma, D. A. and Duppen, K. 1998. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:30