Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 2011

Computational Physics
  1. Jin,F. Towards a corpuscular model of optical phenomena. Promotor(es): De Raedt, H. 2011. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:29