Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 2008

Membrane Enzymology
  1. van den Bogaart,G. On the mobility of biomolecules: a fluorescence microscopy approach. Promotor(es): Poolman, B. 2008. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:29