Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 2006

Nonlinear Optics and Spectroscopy
  1. Lazonder,K. Solvation dynamics in liquids and glasses. Promotor(es): Wiersma, D. A. 203 pp. 2006. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:29