Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 2001

Micromechanics
  1. Tijssens,M.G.A. On the cohesive surface methodology for fracture of brittle heterogeneous solids. Computational and material modeling. Promotor(es): van der Giessen, E. 2001. Delft, Technische Universiteit Delft.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:29