Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekZernike (ZIAM)

PhD theses of 1999

Molecular Inorganic Chemistry
  1. Sinnema,P. Crabon-bridged cyclopentadienyl amido group 4 metal complexes. Promotor(es): Teuben, J. H. and Hessen, B. 1999. Groningen, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2012 14:29