Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstituteResearch projects

Synergie tussen regionale planning en exergie

Principal researcher

Ferry (F.M.G. Van Kann)

Type of research

PhD-project

Supervisor(s)

Prof. G. de Roo

Summary

Onderzoek naar integrale ruimtelijke conceptvorming op een regionale schaal met exergie als principe om tot duurzame energielandschappen te komen. Hoe kan energie een leidend principe worden bij de inrichting van regio's? Over deze vraag wordt in het onderzoek geprobeerd inzicht te verwerven, door met inrichtingsprincipes, ontwerpstrategieën en concepten te komen door het thermodynamisch begrip exergie als uitgangspunt te nemen.

Last modified:03 March 2014 2.33 p.m.