Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstitutePublications

Publications 2002

Academic publications

Aa, B.J.M. van der, Groote, P.D., Huigen, P.P.P. (2002), Ruimtelijke ongelijkheid in Werelderfgoed?, In: Rooilijn, Vol. 35, Nr. 2, pp. 56-62.

Aa, Bart van der, Peter Groote (2002), Naïeve anti-globalisten: goede en slechte kanten van 'McDonaldisering', In: Agora, Vol. 18, nr. 3, pp. 20-22.

Ashworth, G.J. (2002), Paradygmaty I paradoksy planowania przeszlosa, In: Purckla, J. (ed), Europa Srodkowa: Nowy Wymian Dziedzictwa. International cultural centre, Krakow, pp. 109-129.

Ashworth, G.J., B.J.M. van der Aa (2002), Bamyan: whose heritage was it and what should we do about it, In: Current Issues in Tourism, Vol. 5, Nr. 5, pp. 447-457.

Ashworth, G.J., M.J. Kuipers (2002), Uitzicht vanaf het verkeerde punt in de verkeerde richting: gecreëerd erfgoed en opgelegde identiteit in de Nota Belvedere, In: Agora, Vol. 18, Nr. 1, pp.25-28.

Ashworth, G.J. (2002), Conservation designation and the revaluation of property: the risk of heritage innovation, In: International Journal of Heritage Studies, Vol. 8, Nr. 1, pp. 9-23.

Ashworth, G.J. (2002), Heritage, identity and places for tourists and host communities, In: Singh, D., D. Timothy, R. Dowling (eds), Tourism and host communities. Routledge, London.

Ashworth, G.J. (2002), El porqué del marketing urbano, In: Mata-Andrades, F. (ed), La construcción y comunicación de la imagen de marca de la ciudad al inicio del nuevo siglo. Valencia

Ashworth, G.J. (2002), Urban tourism: still an imbalance in attention? Classic articles in tourism. Cooper, C. (ed), Progress in tourism. Routledge, London.

Ashworth, G.J. (2002), Whose topic?: disciplinary claims on the study of heritage, In: Trent Geographer Vol. 21, Nr. 1, pp. 33-39.

Bosch, A. en I.Hutter (2002), Achtergronden, opzet en datacollectie in een levensloopstudie naar reproductieve gezondheid van adolescenten in ruraal Bangladesh, In: Bevolking en Gezin, Vol. 31, Nr 2, pp. 67-94.

Bouwman, M. E., Vries, M. H. de (2002), Mobiliteit krijgt prioriteit, In: Rooilijn, Vol. 2002, Nr. 5, pp. 230-235.

Bouwman, M. E., Moll, H. C. (2002), Environmental analyses of land transportation systems in the Netherlands, Transportation Research Part D, Vol. 7, No. 5, pp. 331-345.

Broersma, L.., J. van Dijk (2002), How do Dutch regional labour markets adjust to demand shocks?, SOM Research Report, 02D07.

Broersma, L., J. van Dijk (2002). Regional labour market dynamics in The Netherlands. Papers in Regional Science, 81, 3, pp. 343-364.

Broersma, L. , Butter, F.A.G. den (2002), An explorative empirical analysis of the influence of labour flows on wage formation, In: Applied Economics, nr. 34, pp. 1583-1592.

Broersma, L. , Dijk, J. van, Regional labour market dynamics in The Netherlands, In: Papers in Regional Science, 81, nr. 3, 2002, pp. 343-364

Brons, L.L. (2002), Ondernemersgedrag en de dialectiek van cultuur en economie, Nederlandse Geografische Studies (NGS) nr. 296, Utrecht / Groningen: KNAG / FRW/ RUG.

Bruinsma, F., J. van Dijk, C. Gorter (2002), Mobiliteit en beleid. Van Gorcum, Assen. 168 p.

Bruinsma, Frans, Jouke van Dijk, Cees Gorter (2002), Mobiliteit en beleid. Hoofdstuk 1 In: Bruinsma, F., J. van Dijk, C. Gorter, Mobiliteit en beleid. Van Gorcum, Assen, pp. 1-6.

Dijk J. van, P. Elhorst, J. Oosterhaven, E. Wever (ed.) (2002), Urban Regions: Governing Interacting Economic, Housing, and Transport Systems, Nederlandse Geografische Studies, nr. 303, Utrecht.

Doornbusch, H. , L. Broersma, G. Boering, P.R. Wesselink (2002), Radiographic evaluation of cases referred for surgical endodontics, In: International Endodontic Journal, 35, pp. 472-477.

Frankema, E., P.D. Groote (2002), De modernisering van het Nederlandse wegennet. Nieuwe perspectieven op de ontwikkelingen voor 1940, In: NEHA-Jaarboek voor Economische, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis, 2002, pp. 305-328.

Gaag, N. van der, L. van Wissen (2002), Modelling regional immigration: using stocks to predict flows, In: European Journal of Population, Vol. 18, pp. 387-409.

Groote, P.D., P.C.J. Druijven (2002), De regio in de culturele geografie, In: Pater, B. de, et al., Denken over regio's, geografische perspectieven. Uitgeverij Coutinho, Bussum, pp. 127-150.

Groote, P.D. (2002), De cultuur van het heffen, In: ESB (Economisch-Statistische Berichten), Vol. 87, Nr. 4391, p. D3-D6 (ESB-Dossier Weg voor je geld).

Haartsen, T. (2002), Platteland: boerenland, natuurterrein of beleidsveld? Een onderzoek naar veranderingen in functies, eigendom en representaties van het Nederlandse platteland. Nederlandse Geografische Studies, Utrecht, nr 309. Promotor: prof.dr. P.P.P. Huigen, co-promotor: dr. P.D. Groote.

Hoogstra, G. (2002), The legacy of Carlino-Mills. A literature review on adjustment models of regional employment and population growth. In: Dijk, J. van, P. Elhorst, J. Oosterhaven, E. Wever (ed), Urban regions: Governing interacting economic, housing, and transport system, pp. 217-235.

Hoven, B. van, P.D. Groote (2002), Andere' regio's?, In: Pater, B. de, et al., Denken over regio's, geografische perspectieven. Uitgeverij Coutinho, Bussum, pp. 209-224.

Imhoff, E. van, L.. van Wissen (2002), Bevolkingsveroudering en de arbeidsmarkt in Europa. In: Bevolking en gezin, Vol. 30(2001), Nr. 2, boekaflevering, pp. 5-34.

Kuipers, M.J. (2002), Consequences of designating the recent past: Korreweg-district, Groningen, The Netherlands, In: International Journal of Heritage Studies, Vol. 8, No.1, pp. 53-62.

Linden, G. (2002), Rekenen aan de ruimte: Wat mag TP van ICT verwachten?, inaugurele rede, RUG Groningen.

Mahmadou, V., P.D. Groote, B. de Pater (2002), De regio in de politieke geografie, In: Pater, B. de, et al., Denken over regio's, geografische perspectieven. Uitgeverij Coutinho, Bussum, pp. 151-182.

Mariotti I. (2002), Methodological problems in firm migration research. The case of Italy, In: Cucculelli M., R. Mazzoni (ed.), Risorse e competitività. Franco Angeli, Milan, pp. 208-229.

Mariotti I. (2002), La rilocalizzazione interregionale in Italia alla luce delle esperienze dei Paesi Europei. Uno sguardo al caso del Mezzogiorno, Rivista Economica del Mezzogiorno, Anno XVI, Nr. 1-2, Bologna: Il Mulino, pp. 93-138.

Mariotti I., Pen C.J. (2002), Firm migration patterns in the United Kingdom and in the Netherlands. An end of twenty calm years of geographical interest, In: Dijk J. van, P. Elhorst, J. Oosterhaven, E. Wever (ed.), Urban Regions: Governing Interacting Economic, Housing, and Transport Systems, Nederlandse Geografische Studies, Nr. 303, Utrecht 2002, pp. 325-343.

Matsuo, H. (2002), Late motherhood in the Netherlands (orandani okeru kourei shussan no hirogari), Regional Development (chiiki kenkyuu), May 2002 pp. 51-56 (in Japanese).

Muhidin, S. (2002), The Population of Indonesia, Regional demographic scenarios using a multiregional method and mutliple data sources. Promotor: Willekens, F.J., Rijksuniversiteit Groningen, Rozenberg Publishers, Amsterdam, 2002.

Niessen, L.W. (2002), Roads to health. Multi-state modelling of population health and resource use. Rozenberg Publishers/Dutch University Press, Amsterdam. Promotoren: prof.dr.ir. F.J. Willekens, prof.dr. F.F.H. Rutten.

Padmadas, S.S., I. Hutter, F.J. Willekens (2002), Weaning initiation patterns and subsequent linear growth progression among children aged 2-4 years in India. International Journal of Epidemiology 31, pp. 855-863.

Pater, B. de, P.D. Groote, K. Terlouw, et al. (2002), Denken over regio's, geografische perspectieven. Uitgeverij Coutinho, Bussum.

Peeters, A., A.A. Mamun, F. Willekens, L. Bonneux (2002), A cardiovascular life course. A life course analysis of the original Framingham Heart Study cohort. European Heart Journal, Vol. 23, pp. 458- 466.

Pellenbarg, P.H., L. van Wissen, J. van Dijk (2002), Firm migration, In: McCann, P. (ed.), Industrial Location Economics. Edward Elgar, Cheltenham, chapter 4, pp. 110-150.

Pellenbarg, P.H. (2002), Sustainable business sites in the Netherlands: a survey of policies and experiences, In: Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 45, Nr. 1, pp. 59-84.

Pellenbarg, P.H., P.J.M. van Steen (2002), The Netherlands in Maps, 5 cartograms: Money and space (1) Employment in the financial sector per region Money and space (2) Mortgages for houses Money and space (3) Registrations in Amsterdam Stock Exchange Money and space (4) Bank offices: density, openings and closures Money and space (5) Euro diffusion In : TESG (Journal of Economic and Social Geography), Nr. 93, 2002, pp. 1-5.

Pen, C.J. (2002), Wat beweegt bedrijven. Besluitvormingsprocessen bij verplaatste bedrijven. Nederlands Geografische Studies-series, NGS297. Rijksuniversiteit Groningen. Proefschrift. Promotor: P.H. Pellenbarg.

Rogers, A., F. Willekens, J. Raymer (2002), Capturing the age and spatial structures of migration. In: Environment and Planning A, Vol. 34, Nr. 2, pp. 341-359.

Rogers, A., F. Willekens, J. Little, J. Raymer (2002), Describing migration spatial structure, In: Papers in Regional Science, Vol. 81, Nr. 1, pp. 29-48.

Roo, G. de (2002), In weelde gevangen: van ruimtelijk paradijs naar een leefomgeving in voortdurende staat van verandering…, Inaugurele rede, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Roo, G. de (2002), Conflict of complicated city in the Netherlands - critical remarks on the transition process of policies, In: Regional Development, Vol. 452, Nr. 5: Special volume: Dutch model and regional development, Tokyo, Japan center for area development research, pp. 12-23 (in Japanese).

Scherbov, S., H. van Vianen (2002), Period Fertility in Russia since 1930: an application of the Coale-Trusell fertility model. In: Demographic Research, Vol. 6, Nr. 16, pp. 455-469.

Schwartz, M.J.C., G. de Roo (2002), Omgevingsplanning: In de Nederlandse planningpraktijk is behoefte ontstaan aan samenhang en omvattendheid, In: Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, Vol. 6, pp. 24-29.

Sobotka, T., (2002), Comments on the ‘Empirical analysis of East German fertility after unification: An update’, In: European Journal of Population, Vol. 18, pp. 203-208.

Steen, P.J.M. van, P.H. Pellenbarg (2002) Money and Space in the Netherlands. Introduction to the 2002 Maps, In: TESG (Journal of Economic and Social Geography), Vol. 93, Nr. 1, pp. 120-121.

Steen, P.J.M. van, P.H. Pellenbarg (2002), Geographies of money in the Netherlands, In: TESG (Journal of Economic and Social Geography), Vol. 93, Nr. 5, p. 586-595.

Terpstra, P.R.A. (2002), De gemeente van producent naar regisseur?, In: B&G, Vol. 29, Nr. 2 pp. 17-20.

Terpstra, P.R.A. (2002), Detailhandelsbeleid op de helling?!, In: B&G, Vol. 29, Nr 3, pp. 26-32.

Terpstra, P.R.A. (2002), Hierarchie op de helling?, In: Roolijn 35e jrg. nr. 8, pp. 409-415.

Terpstra, P.R.A. (2002), Het waterschap overleeft: maar hoe?, In: B&G, Vol. 29, Nr 2, pp. 8-9.

Voogd, H. (2002), Reflections on the United Kingdom REA for Town and Country Planning: a comment, In: Town Planning Review, Vol. 73, Nr.. 3, pp. 350-352.

Wissen, L. van (2002), Demography of the firm: a useful metaphor? In: European journal of population - Revue européenne de population, Vol. 18, Nr. 3, pp. 263-279.

Wissen, L. van, C. Huisman (2002), Simulating the interplay between regional demographic and economic change in two scenarios, In: Networks and Spatial Economics, Vol. 2: pp. 127-150.

Professional publications

Aa, B.J.M. van der, Ashworth, G.J. (2002), 30 jaar werelderfgoed: Een loze lijst?, In: Geografie, Vol. 11, Nr. 10, pp. 6-9.

Ashworth, G.J., H.A.Oosterhoff (eds) (2002), South Africa: aspects of the geography of transition. Faculty of Spatial Sciences. University of Groningen, 164 p.

Ashworth, G.J., B.J.M. van der Aa (2002), Werelderfgoed bedreigd: Onwil, onmacht of onkunde?, In: Geografie, Vol. 11, Nr. 10, pp. 6-10.

Boer, R. de, D.A. Kamphorst, M. Schwartz, G. de Roo (2002), Kansen voor duurzaamheid bij stedelijk waterbeheer en stedelijke vernieuwing: de provincie aan zet. Voorstudies herziening POP Drenthe, in opdracht van de Provincie Drenthe, Basiseenheid Planologie, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Bouwman, M.E., Linden, G.(2002), Analyse verkeerskundige onderbouwing tracékeuze Rijksweg 73-Zuid, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Bouwman, M.E., Linden, G. (2002), Verkeersmodellen in hun regionale beleidscontext, In: Colloquium Vervoersplanologische Speurwerk 2002: De kunst van het verleiden, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, ed., CVS, Delft, pp.1105-1123.

Bruinsma, F., J. van Dijk (2002), Mobiliteitsbeleid afstemmen op gedrag consument, In: Openbaar Bestuur, Vol. 12, Nr. 11, pp. 2-6.

Dekker, J.B.R. (2002), Ideologische perikelen, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 1, p. 43.

Dekker, J.B.R. (2002), De kracht van het cliché, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 2, p. 35.

Dekker, J.B.R. (2002), De Afghanistanproef, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 3, p. 9.

Dekker, J.B.R. (2002), Doet demografie ertoe?, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 4, p. 43.

Dekker, J.B.R. (2002), Echte agglomeraties of toch niet?, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 5, p. 27.

Dekker, J.B.R. (2002), Slaperwegen, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 6, p. 43.

Dekker, J.B.R. (2002), God is niet dood, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 9, p. 35.

Dekker, J.B.R. (2002), City promotion, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 11, p. 45.

Dekker, J.B.R. (2002), Filosofie kan geografie niet redden, In: Geografie, Rubriek Geografische Terechtwijzing, Nr. 12, p. 17.

Dijk, J. van (2002), Migratie en arbeidsmarkt: de wetenschappelijke bijdrage van Kees Gorter, In: Bruinsma, F. (red.), K. Gorter (1961-2001) - Een veelzijdig en creatief wetenschapper. Vrije Universiteit, Amsterdam, pp.19-23.

Dijk, J. van (2002), Waar zijn de nieuwe veren? - reactie op het Voorontwerp Verkiezingsprogramma De Groninger op één van het Gewest Groningen van de PvdA, In: Maandbericht, Vol. 34, Nr. 8, pp. 7-8.

Gaag, N. van der, L. van Wissen (2002), Vragen rond immigratie in de 21ste eeuw, In: Spiegel historiael, Vol. 37, Nr 7/8, pp. 357-343.

Groote, P.D. (2002), Knox & Marston voeden geografische verbeelding, In: Geografie, Vol. 11, Nr. 5, p. 38.

Groote, P.D. (2002), Geografie van de nieuwe Tweede Kamer, In: Geografie Vol. 11, Nr. 6, p. 30.

Hoogstra, G., J. van Dijk (2002), Spatial variations in firm employment growth. SOM Research report 02D36, Groningen.

Hoven, B. van (2002) Experiencing democracy- Women in rural East Germany, In: Social Politics Fall, pp. 444-470


Hutter, I., B.M. Ramesh, K.E.T. Rajarama and P. Riiti (2002), Reproductive health and child spacing in rural South India; basic report of the in-depth interviews, female and male perspectives. Demographic Reports 27, Population Research Centre, University of Groningen.

Jansen, G.H. (2002), Leens teruggeven aan de zee, aardrijkskundeolympiade in Noord-Groningen, In: Noorderbreedte, Nr 4, 2002, pp. 36-37.

Jennissen, R., L. van Wissen (2002), Internationale vluchtelingen: herkomst en bestemming. In: Demos: bulletin over bevolking en samenleving, uitgegeven door NIDI, Vol. 18, Nr. 3, pp. 21-25.

Kamphorst, D.A., G. de Roo (2002), Stedelijke vernieuwing en milieu. Een verkennende studie naar lokaal milieubeleid in het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Opdracht DGM, Ministerie van VROM, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Langevelde, A.P. van (2002), Review of T.J. Barnes (1996), Logics of Dislocation: Models, Metaphors and Meanings of Economic Space (New York: Guilford Press), In: Christian Scholar’s Review, Vol, XXXI, Nr. 4, Summer 2002, pp. 449-451.

Langevelde, A.P. van, A.M.J. Riemersma (composition and editing) (2002), Bilingualism and Regional Economic Development/Tweetaligheid en Regionale Economische Ontwikkeling/Twataligens en Regionale Ekonomyske Untjouwing. Berie Rapport 21. Ljouwert/Leeuwarden: Berie foar it Frysk/Frisian Language Board, 94 p.

Linden, G., H. Voogd (2002), Digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen op rijksniveau: een planologische visie. URSI, FRW Groningen.

Nozeman, E.F. (2002), Viable concepts: challenge to real estate In: Holland Real Estate, Yearbook 2002, The Hague, pp. 206-209.

Nozeman, E.F. (2002), The Netherlands, In: Global Vision, an analysis of the international real estate market, ING Real Estate, The Hague, 2002, pp. 14-16.

Pellenbarg, P., L. van Wissen, J. van Dijk (2002), Firm relocation: state of the art and research prospects. Research School Systems, Organisation and Management University of Groningen, Groningen. Research report 02-D31, 42 p.

Pellenbarg, P.H. (2002), Zaken gaan voor het meisje. Ecologie en economie bepalend voor toekomst bedrijventerreinen, In: ROM Magazine 2002, Nr 4, pp. 34-35.

Roo, G. de (2002), Het milieubeleid van de toekomst: tussen visie en koffiedik, Visiepaper, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Roo, G. de (2002), De gebiedsgerichte aanpak: retorisch gejubel of een concrete stap vooruit?! Notitie ten behoeve van het project Milo, deelproject A: Gebiedstypen en milieukwaliteiten, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.

Roo, G. de (2002), Overheid geen zetbaas van planologisch welbevinden, In: ROM Magazine, Nr. 12, pp. 9-10.

Roo, G. de (2002), Boekbespreking van Grenzen verkend; Internationalisering van de ruimtelijke planning in de Benelux, Door: J. de Vries, Serie Stedelijke en Regionale Verkenningen, Delft, In: Stedebouw en Volkshuisvesting, Vol. 5, Nr. 27, pp. 63-64.

Sijtsma, F.J., P. Hogendoorn, G.J. Hoogstra, C.J. Pen, P.H. Pellenbarg, m.m.v. S. Duiverman (2002), Uitgifte van bedrijventerreinen op het Friese platteland. Wetenschapswinkel voor Economie (Publicaties van de Wetenschapswinkel voor Economie EC 126), Groningen. 49 p. + bijlagerapport 18 p.

Sijtsma, F.J., M. Broekhof, J. van Dijk, G. Hoogstra (2002), IKO en PRIKK: Stimulans voor economische activiteit op het Fries-Groningse platteland? - Een evaluerend onderzoek naar de IKO en PRIKK regelingen voor investeringen van het kleinbedrijf. Wetenschapswinkel voor Economie, RuG, Groningen. WD 2002-1, 40 p.

Sobotka, T. (2002), Potrotovost (Abortion), In: Pavlík, Z., M. Kucera (eds), Populacní vyvoj Ceské republiky 1990-2002. Katedra demografie a geodemografie, Charles University, Prague, pp. 49-56 (in Czech).

Sobotka, T. (2002), Ten years of rapid fertility changes in European post-communist countries. Evidence and interpretation, Population Research Centre, University of Groningen, Working Paper Series 02-1, 86 p.

Sobotka, T., F. Adigüzel (2002), Religiosity and spatial demographic differences in the Netherlands, SOM Research Report 02F65, University of Groningen, Groningen.

Voogd, H. (2002), Wild wonen in een recreatiewoning, In: ROM – Maandblad voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Vol. 20, Nr. 9, pp. 12-19.

Voogd, H. (2002), Beleid recreatiewoningen is hypocriet en kortzichtig, In: Volkskrant, 10 January 2002, p. 7.

Ytsma, R., P.D. Groote (2002), Regionale herkomst en binding van Tweede-Kamerleden: West-Nederland versterkt dominante positie in Tweede Kamer, In: Geografie, Vol. 11, Nr. 5, pp. 6-8.

Papers

Ashworth, G.J. (2002), Historicity, tourism and urban policy: an exploration of the relationship. Paper presented at the International conference on managing the historic city. Granada Feb.

Ashworth, G.J. (2002), 'Whose heritage, whose culture, whose city? Paper presented at The Tourist Historic City: sharing culture for the future. Bruges March.

Ashworth, G.J. (2002), 'Future issues in tourism' ? Paper presented at The Tourist Historic City: sharing culture for the future. Bruges March.

Ashworth, G.J. (2002), 'Een blik op Hilversum' Paper presented at Binnenstadsconferentie. Gemeente Hilversum June.

Ashworth, G.J. (2002), 'The road to and from Bamyan. Paper presented at the International Conference. The politics of world heritage University of North London Sept.

Ashworth, G.J. (2002), 'The meanings of the city' Paper presented at the International Çonference City of Belfast. Look up Belfast Belfast Oct.

Ashworth, G.J. (2002), 'The Georgian City: the compact city as idealised past or future ideal'. Paper presented at the Planning and Environment Reseach Group. Institute of British Geographers. Annual conference. 'Towards the compact city. Groningen Oct.

Ashworth, G.J. (2002), 'Is heritage a globalisation of the local or a localisation of the global? Paper presented at Heritage: perspectives on consumption, method and memory. NIRSA Castlebar, Oct.

Ashworth, G.J. (2002), 'Heritage and the consumption of places for tourism. Paper presented at the Lustrum Conference Cultural Studies. The Challenge of Heritage University of Amsterdam. Amsterdam Nov.

Ashworth, G.J. (2002), 'Tourism marketing in Malta'. Paper presented at the Malta Tourism Authority Annual Conference. St.Julian's, Malta Nov.

Ashworth, G.J. (2002), 'Imagining Newfoundland: who, what, when and where? Paper presented at the AICH/FRW seminar. Senses of place: senses of time. University of Ulster, Londonderry, Dec.

Ashworth, G.J. (2002), 'The historic city and urban regeneration' Conference. Paper presented at Government of Republic of Uruguay /City of Montevideo. Planning the old city of Montevideo. Montevideo Dec.

Ashworth, G.J. (2002), 'Key issues in the historic city of Montevideo' Paper presented at Government of Republic of Uruguay /City of Montevideo. Planning the old city of Montevideo. Montevideo

Bianchi L., Mariotti I. (2002), The relocation of Italian firms to the Mezzogiorno and to the SEEC. Two systems in comparison. Paper presented at the Urban and Regional Studies Institute (URSI) Research Conference, 28 November 2002 in Groningen, the Netherlands.

Bianchi L., Mariotti I. (2002), La delocalizzazione delle imprese italiane nel Mezzogiorno e nei Paesi dell’Europa Sud Orientale. Due sistemi a confronto, paper presented at the XXIII Italian Regional Science Association (AISRe) Conference, Reggio Calabria 2002.

Bouwman, M. E., Linden, G. (2002), Comparative studies for urban form and transportation infrastructure - some critical remarks, paper presented at the AESOP conference 2002 "Planning and regional development issues in border regions", 10-14 juli 2002, Volos, Greece.

Bouwman, M.E. (2002), Short trips in compact cities – some questions, paper presented at the PERG-IBG conference 2002 "Compact city solutions. Denser living, and its alternatives", 10-14 October 2002, Groningen.

Brons, L.L., P.H. Pellenbarg (2002), Economy, culture and entrepreneurship in a spatial context. Paper presented at the seminar on “Spatial, Economic and Social Aspects of New Entrepreneurship in the Netherlands and Poland”, Lodz 2002, 30 p.

Brouwer, A.E., I. Mariotti, J. van Ommeren (2002), The firm's relocation decision: a logit model. Paper presented at the 42e ERSA congres in Dortmund, Germany, August 2002.

Brouwer, A.E., I. Mariotti (2002), Firm migration in Europe in 1996-1999. Age related bias in the decision to relocate. Paper presented at the SOM PhD conference, 24 January 2002 in Groningen.

Brouwer, A.E., S. Koster (2002), Defining the firm in a firm-demographic context. Paper presented at the Urban and Regional Studies Institute (URSI) Research Conference, 28 November 2002 in Groningen, the Netherlands.

Heins, G. (2002), Local housing policy plans, an evaluation of recently made housing policy plans in the municipalities in northern Netherlands. Paper presented at the ENHR-conference 30 June-5 July 2002 in Vienna on Housing cultures, convergence and diversity.

Hoven, B. van (2002), ‘Rural women in Mecklenburg Westpommerania and Thuringia’ Summer School organised by the Faculty of Horticulture and Agriculture of the Humboldt university Berlin, 22- 27 July, Seddiner See, Germany

Hoven, B. van (2002), ‘Behind the looking glass. Will transition ever end?’ Annual Meeting of the RGS-IBG, Postsocialist Geographies Research Group, 2-6 January, Belfast


Iding, M.H.E., W.J. Meester, L.A. Tavasszy (2002), Freight trip generation by firms. Paper presented at the 42nd European Congress of the Regional Science Association, Dortmund.

Kamphorst, D.A., G. de Roo (2002), Lokaal milieubeleid en het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Paper presented at the Plandag/Planologische Discussiedagen, Dordrecht, 6 June 2002. www.bsnp.nl.

Linden G., Voogd H. (2002), Towards an integrated spatial policy for the North Sea. Paper presented at the AESOP conference 2002, Volos, Greece.

Linden G., Voogd H. (2002), Managing the North Sea by Information-Based Decision-Making. Paper presented at the IAIA congress “Assessing the Impact of Impact Assessment”, The Hague.

Mariotti I., S. Prezioso (2002), Gli investimenti esterni nel Mezzogiorno ad opera di imprese italiane del Centro Nord ed estere, paper presented at the I Riunione Scientifica ReGETT, Bocconi University 2002.

Mariotti I., Brouwer, A.E (2002), Firm migration in Europe in 1996-1999. Age related bias in the decision to relocate, paper presented at the SOM conference, 24 January 2002, Groningen.

Mariotti I. (2002), Methodological problems in firm migration research. A cross national comparison, paper presented at the XXII Italian Regional Science Association (AISRe) Conference, Venice, Italy 2002.

Meijering, L., B. van Hoven, P.P.P. Huigen (2002), The experiencing of displacement by ‘urban dropouts’: liberation or lost identities?. Paper presented at: Sociologia Ruralis.

Meijering, L, B. van Hoven (2002), Imagining difference- the experiences of Indian IT professionals in Germany. Paper presented at the Annual Meeting of the RGS-IBG, 2-6 January 2002, Belfast.

Pellenbarg, P.H. (2002), Park Management as a tool for careful industrial land use planning. Paper presented at the 5th UPE symposium “Creating Sustainable Urban Environments” Oxford, UK, 10 p.

Pellenbarg, P.H. (2002), Ondernemen in de regionale ontwikkeling. Paper presented at the Lighthouse Congres, Arnhem/Papendal, the Netherlands, 11 p.

Roo, G. de (2002), Coping with change, uncertainty and a growing complexity of our social and physical environment: Adaptive responses and new concepts to tackle difficulties in the physical planning of the Netherlands. Paper presented at the XVI Aesop Congress in Volos, Greece, 10-15 July 2002.

Roo, G. de (2002), Netherland’s environmental policy in the future: Vision or fortune-telling? Paper presented at the UPE-5-Oxford conference, 23-26 September 2002, Oxford, UK.

Schwartz, M.J.C. (2002), Water management and land use planning: strategies for assessing spatial development, Paper presented at the conference of the International Association for Impact Assessment, 17-24 July 2002, The Hague, the Netherlands.

Simon, C. (2002), Commodification of regional identities. The 'selling' of Waterland. Paper presented at the workshop “senses of place and senses of time'” Academy for Irish Cultural Heritages, University of Ulster, UK.

Stein, J.D. H. Voogd (2002), Planning Gridlocks: in Search of Characteristics, Paper presented at the ACSP Conference, Baltimore, USA, 21-24 November 2002, 22 p.

Voogd, H. (2002), Disaster planning and water management: some preliminary thoughts, Paper presented at the Interreg workshop on Water Management in Norwich, April 2002, 10 p.

Voogd, H. (2002), Urban Planning of Cities without Barriers. Paper presented at the Ninth International Symposium of the Planning and Environment Research Group of the Institute of British Geographers, 11-14 October 2002. 14 p.

Voogd, H. (2002), Urban Planning and Disaster Prevention: What is learned from the Enschede fireworks explosions? Paper presented at the 5th Symposium of the International Urban Planning and Environment Association (UPE) in Oxford, UK, 23-26 September 2002, 19 p.

Last modified:16 February 2018 09.50 a.m.
printView this page in: Nederlands