Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstitutePublications

Publications 1998

Arts, E.J.M.M., EIA-follow up: on the role of ex post evaluation in environmental impact assessment, Promotor: Voogd, J.H., Rijksuniversiteit Groningen, GeoPress, Groningen, 1998

Arts, E.J.M.M., Nootenboom, S., EIA monitoring & auditing, In: Petts, J. (ed.), Handbook of environmental impact assessment, Blackwell, Oxford, 1998

Ashworth, G.J., Ennen, E., City centre management: Dutch and British experiences, In: European Spatial Research and Policy, 5, nr. 1, pp. 1-15

Ashworth, G.J., Ennen, E., De woonfunctie van binnensteden, In: Seip, M.M., Ashworth, G.J. (red), Binnensteden. Analyse van gebruik en beheer, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1998, pp. 65-78

Ashworth, G.J., Haan, T.Z. de, Op zoek naar toeristische geografie, In: Geografie, 7, nr. 2, pp. 37-40

Ashworth, G.J., Heritage and identity in Canada: the changing roles of the loyalists, In: Toppen, F.J., Weesep, J. van (red), People and Places: Changing Relations in Canada, 1998, pp. 31-42

Ashworth, G.J., Seip, M.M., Binnensteden onder de loep, In: Seip, M.M., Ashworth, G.J. (red), Binnensteden. Analyse van gebruik en beheer, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1998, pp. 9-16

Ashworth, G.J., The conserved city as cultural symbol: the meaning of the text, In: Graham, B.J. (ed), Modern Europe: Place, Culture, Identity, 1998

Ashworth, G.J., The Newfoundland outport: the unsaleable tourism product, In: The Trident, pp. 2-4

Bentinck, J., A metropolitan Mayhem, In: Indian Express, p. 5

Bowler, I.R., Bryant, C., Huigen, P.P.P. (eds), Dimensions of Sustainable Rural Systems, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Utrecht, 1998

Broersma, L., Dijk, J. van, Stelder, T.M., Arbeidsmarktschets Drenthe 1998, Opdrachtgever: Arbeidsvoorziening Drenthe, 1998, 82 pp.

Broersma, L., Dijk, J. van, Stelder, T.M., Arbeidsmarktschets Groningen 1998, Opdrachtgever: Arbeidsvoorziening Groningen, 1998, 84 pp.

Broersma, L., Dijk, J. van, Stelder, T.M., Caten, J.H. ten, Van low-tech naar high-tech in Groningen, In: Lisanieuws, 3, nr. 2, pp. 7-8

Broersma, L., Dijk, J. van, Stelder, T.M., De Noordelijke arbeidsmarkt in pespectief, In: Boomsma, P. (red), Sociaal Economische Ontwikkelingen Friesland 1997, 1998, pp. 57-77

Bus, A.G., Voogd, J.H., From household to urban metabolism: ecological renewal of neighbourhoods, In: Noorman, K J , Schoot Uiterkamp, A J M (red.), Green households? Domestic consumers, the environment and sustainability, Earthscan, London, 1997, pp. 121-140

Christensson, I., David, L., Hutter, I., Johansson, E., Roy, T., Evaluation of UNICEF-child survival and safe motherhood programme in India, Opdrachtgever: Royal Netherlands Embassy and Sida, 1998

Diepen, A.M.L. van, Developments in household composition in Europe, In: Noorman, K J , Schoot Uiterkamp, A J M (red.), Green households? Domestic consumers, the environment and sustainability, Earthscan, 1997, pp. 82-100

Diepen, A.M.L. van, Spatial aspects of housing, In: Noorman, K J , Schoot Uiterkamp, A J M (red.), Green households? Domestic consumers, the environment and sustainability, Earthscan, 1997, pp. 101-120

Dijk, J. van, Arbeidsmarktgedrag van pas afgestudeerden, In: Hauw, P.A. van der, Uitert, C.J. van (red), De Zorgzame Markt - Werkgelegenheidscreatie: tussen Marktwerking en Regulering, 1998, pp. 283-302

Dijk, J. van, Boekema, F. (red), Innovatie in Bedrijf en Regio, Van Gorcum, Assen, 1998

Dijk, J. van, Boekema, F., Innovatie in bedrijf en regio: strategie en praktijk, In: Dijk, J. van, Boekema, F. (red), Innovatie in Bedrijf en Regio, Van Gorcum, Assen, 1998, pp. 1-7

Dijk, J. van, Folmer, H., De schaduwzijde van flexibilisering van de arbeidsmarkt: onderbetaling, In: Maandschrift Economie, 62, nr. 1, pp. 41-51

Dijk, J. van, Folmer, H., Herzog, H.W., Schlottmann, A.M. Differences in underemployment between the United States and the Netherlands, SOM Research Report, D26, Systems, Organisation and Management, Groningen, 1998

Dijk, J. van, Folmer, H., Herzog, H.W., Schlottmann, A.M., Migration and earnings attainment: a comparison between the US and the Netherlands, In: Nijkamp, P., Gorter, C., Poot, J.(eds), Crossing borders, Avebury, Aldershot, 1997, pp. 359-376

Dijk, J. van, Folmer, H., Wage and unemployment: regional and personal factors, SOM Research Report, D03, Systems, Organisation and Management, Groningen, 1998

Dijk, J. van, Grip, A. de, Institutions and regional labour markets in the Netherlands, In: Laan, L. van der, Ruesga, M. (eds), Institutions and Regional Labour Markets in Europe, Avebury, Aldershot, 1998, pp. 105-132

Dijk, J. van, Hoogendoorn, P.G., Innovatie in de praktijk, In: Dijk, J. van, Boekema, F. (red), Innovatie in Bedrijf en Regio, Van Gorcum, Assen, 1998, pp. 63-73

Dijk, J. van, Mobiliteit van Groningse geografen, In: Elhorst, J.P., Oosterhaven (eds), J. Transport en welvaart, REG-publicatie 16, Stichting Ruimtelijke Economie, Groningen, 1998, pp. 245-263

Dijk, J. van, Ruiter, J. de, Statistisch jaarboek voor het Noorden 1998, Opdrachtgever: Kamers van Koophandel in de drie Noordelijke provincies, 1998, 60 pp.

Dijk, J. van, Zanen, T.-J., Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Arbeidsmarkt in der Ems-Dollart-Region, In: Gijsel, P. de, Wenzel, H.J. (red), Mobilität und Kooperation auf grenzüberschreitenden Arbeidsmärkten: Deutschland - Niederlande, 1998, pp. 63-76

Dorenbos, R.J., Arbeidsmarktbeleid in Hongarije en Polen: Vallen en opstaan?, In: Hauw, P.A. van der, Uitert, C.J. van (red), De Nederlandse ArbeidsmarktDag 1997, 1998, pp. 541-572

Dorenbos, R.J., Boekbespreking van J. Thirkell, R. Scase and S. Vickerstaff (red.), Labour relations and political change in Eastern Europe (a comparative perspective), In: European Spatial Research and Policy, 5, nr. 2, pp. 94-96

Dorenbos, R.J., Hastenberg, H. van, Buitenlandse investeringen in Hongarije: werkt de arbeidsmarkt mee?, In: Oost-Europa Verkenningen, pp. 83-95

Draak, M. den, Contraceptive and induced abortion behaviour in Chile: hindering and enabling factors. Applying the process-context approach, Demographic Reports, 24, 1998

Druijven, P.C.J., India te boek: een overzicht van recente literatuur, In: Geografie, 7, nr. 6, pp. 31-33

Druijven, P.C.J., Singh, R.B., The depletion of common lands in the rural-urban fringe of Delhi: a case study of unsustainable development, In: Bowler, I.R., Bryant, C., Huigen, P.P.P. (red.), Dimensions of Sustainable Rural Systems, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Utrecht, 1998

Druijven, P.C.J., Strubbelingen rondom de Sardar Sardovar Dam, In: Geografie, 7, nr. 6, pp. 8-11

Elbersen, B., Huigen, P.P.P., The presence of protected nature and regional development: resedential development around the nature area of Donana, Spain, In: Bowler, I.R., Bryant, C., Huigen, P.P.P. (red), Dimensions of Sustainable Rural Systems, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Utrecht, 1998, pp. 181-193

Elerie, J.N.H., Pellenbarg, P.H. (red), De welvarende periferie. Beschouwingen over infrastructuur, economie en het mozaiek van functies in Noord- en Oost-Nederland, Regio- PRojekt, Groningen, 1998

Engelsdorp Gastelaars, R. van, Huigen, P.P.P., Een woonperspectief voor Noord-Groningen? , (In Provincie Groningen: Onderzoeken in het kader van de perspectievennota Noord-Groningen), Opdrachtgever: Provincie Groningen, 1998, 20 pp.

Geldof, G.D., Vilsteren, W.A. van, Ypma, K.W., Kwakernaak, C., Schwartz, M.J.C., Ruimte en waterlijke ordening, Opdrachtgever: Tauw Water BV, 1998

Groote, P.D., Albers, R.M., Informatiekunde in een groot onderzoeksproject: een visie uit de postmoderne praktijk, In: VGI-Cahier, nr. 10, pp. 31-48

Groote, P.D., Infrastructuur in Nederland 1800-1995: economische geschiedenis van investeringsbeslissingen, In: Index: feiten en cijfers over onze samenleving, 5, nr. 10, pp. 28-31

Groote, P.D., vaart, G. van der, Heropening Polderhoofdkanaal in Nij Beets: erfgoedmanagement voor regionale identiteit, In: Noorderbreedte, 22, nr. 3, pp. 15-17

Heins, G.H., Thedinga, A., Beperkte doorwerking van het compacte stadbeleid op stationslokaties, In: Seip, M.M., Ashworth, G.J. (red), Binnensteden. Analyse van gebruik en beheer, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1998, pp. 70-90

Hofstra, H., Roo, G. de, Binnenstedelijke ontwikkeling wint bij integrale aanpak bodemsanering, In: Seip, M.M., Ashworth, G.J. (red.), Binnensteden. Analyse van gebruik en beheer, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1998, pp. 105-116

Hoven, B. van (1998), ‘Everything gets better but nothing is good- Women in rural East Germany’, Women’s Studies Speaker Series, Northeastern University, Boston, USA

Hoven, B. van (1998), 'From "superwomen" to "prosperity waste". Women in rural development in the former GDR', paper presented at the 'Women in Rural Sustainable Development' Conference, Berlin

Hoven, B. van (1998), 'Women in rural East Germany and Local Agenda 21', paper presented at the annual meeting of the East German Studies Group in Birmingham

Hoven, B. van (1998), 'The changing role of women in rural Mecklenburg-Westpommerania (former GDR)', paper presented at the annual meeting of the Pacific Sociological Association, San Francisco

Hoven, B. van (1998), ‘The meaning of women's "second family" for current patterns of discontinuity in rural East Germany', paper presented at the Institute of German Studies in Birmingham

Huigen, P.P.P., De plattelandsgemeente in 2015-2030, (In Ministerie van Binnenlandse Zaken: Goede raad voor de toekomst), Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1998, 14 pp.

Huigen, P.P.P., Introduction, In: Bowler, I.R., Bryant, C., Huigen, P.P.P. (eds), Dimensions of Sustainable Rural Systems, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Utrecht, 1998, pp. 13-18

Huigen, P.P.P., Mist, mest en Mak, In: Rooilijn, 6, pp. 266-272

Huigen, P.P.P., Strijker, D., De relatie tussen landbouw en samenleving: een proces van afstoten en aantrekken. Essay voor de verkenning "Veranderende relaties tussen landbouw en samenleving op weg naar 2015", Opdrachtgever: Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 1998, 43 pp.

Hutter, I. Avalu hotte illi adaale, (Kanada version of She is with a stomach), Manohara Grantha Mala Publishing Company, Dharwad, 1998

Hutter, I. Reproductive health and child spacing in rural South-India; contribution to a reorientation of population policies in India: background paper to the project, Demographic Reports, 23, 1998

Hutter, I. Research programme on reproductive health, CDS Research Report, 3, 1998

Hutter, I., Research programme on reproductive health, RHEA Report, nr. 1, NIDI, The Hague, 1998

Hutter, I., She is with a stomach: nutrition of pregnant women and well-being of children, Manohara Grantha Mala Publishing Company, Dharwad, 1998

Ike, P., Data-analyse voor grind, nota tbv het project "herziening modellen grind en cement", Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998, 28 pp.

Ike, P., Data-analyse voor kalksteen (cement), nota tbv het project "herziening modellen grind en cement", Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998, 19 pp.

Ike, P., The spatial impact of building in concrete versus building in wood, In: Moolen, B. van der, Richardson, A., Voogd, J.H. (eds), Mineral Planning in a European Context, GeoPress, Groningen, 1998, pp. 269-278

Ike, P., Wood, not concrete?, the spatial impact of mineral quarrying versus afforestation, In: Mineral Planning, 74, pp. 9-13

Kuiper, G.H., The role of environmental compensation in Dutch mineral planning, In: Moolen, B. van der, Richardson, A., Voogd, J.H. (eds), Mineral Planning in a European Context, GeoPress, Groningen, 1998, pp. 219-228

Lautenbach, H., Demographic survey research: data gathering (problems) on the subject of fertility in the Bird's Head peninsula of Irian Jaya, In: Miedema, J., Ode, C., Dam, R.A.C. (red.), Perspectives on the Bird's Head of Irian Jaya, Rodopi, Amsterdam, 1998

Lutz, W., Scherbov, S, An expert-based framework for probablistic national population projections: the example of Austria, In: European Journal of Population, 14, pp. 1-17

Lutz, W., Scherbov, S, Probabilitische Bevölkerungsprognosen für Deutschland, In: Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 23, nr. 2, pp. 83-109

Meulen, T. van der, Boekbespreking van B. Flyvbjerg (red.), Rationality and power: democracy in practice, In: European Spatial Research and Policy, 5, nr. 2

Meulen, T. van der, Geografische gesprekken en verhalen, In: Geografie, 7, nr. 4, pp. 30-31

Meulen, T. van der, Stedelijke planning: onontkoombaar experiment en spel met onbepaalde uitkomst, In: Seip, M.M., Ashworth, G.J. (red), Binnensteden. Analyse van gebruik en beheer, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1998, pp. 129-144

Moolen, B. van der, Richardson, A., Voogd, J.H. (red), Mineral Planning in a European Context, GeoPress, Groningen, 1998

Osté;, F., Roo, G. de, Milieu/ruimte-vraagstukken van de compacte stad: horizontale afstemming op gemeentelijk niveau in stedelijk gebied, In: Bakker, H.J., Driessen, P.P.J., Berg, J.J. van den (red.), Afstemmen + instemmen: ruimtelijke ordening en milieubeheer, integratie en coördinatie van het omgevingsbeleid op alle overheidsniveaus, VUGA, 's Gravenhage, 1998, pp. 59-70

Pellenbarg, P.H., A system to identify local industrial development potentials, In: European Planning Studies, 6, nr. 2, pp. 141-164

Pellenbarg, P.H., De welvarende periferie: geen utopie, In: Elerie, J.N.H., Pellenbarg, P.H. (red), De welvarende periferie. Beschouwingen over infrastructuur, economie en het mozaiek van functies in Noord- en Oost-Nederland, Regio- PRojekt, Groningen, 1998, pp. 89-97

Pellenbarg, P.H., Hewlett-Packard in Heerenveen, In: Zakenvisie, 8, nr. 44, pp. 28-29

Pellenbarg, P.H., Populaire vestigingsplaatsen in Noord-Nederland, In: Zakenvisie, 8, nr. 45

Pellenbarg, P.H., Steen, P.J.M. van, The Netherlands in maps, 4 cartograms: Transportation (1) Number of inhabitants per private automogile, 1997 and 1960; Transportation (2) Road density, 1992 and 1966; Transportation (3) Railway stations, 1996 and 1978; Transportian (4) Domestic freight tansport by road, 1996 and 1970, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 89, pp. 1-4

Pellenbarg, P.H., Steen, P.J.M. van, Transport and mobility: Introduction to the 1998 maps, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 89, nr. 1, pp. 128-128

Pellenbarg, P.H., Vijftig jaar geogragie in Groningen, In: Geografie, 8, nr. 1, pp. 43-44

Pellenbarg, P.H., Zijda, J., Toekomstperspectief Eemsmond, Opdrachtgever: Buck Consultants, 1998, 109 pp.

Pen, C.J., Hiethaar, S., Het moderniseren van verouderde bedrijfsterreinen, In: Rooilijn, 7, pp. 440-446

Pen, C.J., Huisvestingsmanagement in beweging: enkele cases uit de publieke en private sector, Delft University Press, Delft, 1997

Pen, C.J., Pellenbarg, P.H., Firm migration and central government policy; an overview, In: Boekema, F., Allaert, G. (red), Grensoverschrijdende Activiteiten in Beweging; Grensregio's, Onderzoek en Beleid, 1998

Rajeswari, N.V., Hutter, I. Reproductive health and child spacing in rural South India, Census basic report, Demographic Reports, 25, 1998

Riemers, C., Functional relations in distribution channels and location patterns of the Dutch wholesale sector, In: Geografiska Annales, 80, nr. 2, pp. 83-100

Scherbov, S , Population projections: new opportunities for software development, Report International Institute for Applied Systems Analysis, 043, IIASA, Laxenburg, Oostenrijk, 1998

Scherbov, S , Vianen, H.A.W. van, Martial and fertility careers of Russian women born between 1910 and 1935, Working paper Population Research Center, 98-1, 1998

Schwartz, M.J.C., Coherence and divergence in Dutch physical planning and water management planning, In: Kivell, P.T., Roberts, P., Walker, G. (red), Environment, Planning and Land Use, 1998, pp. 85-99

Schwartz, M.J.C., Omgevingsplanning: trends en vraagstukken, In: Rooilijn, 31, nr. 1, pp. 38-42

Seip, M.M., Ashworth, G.J. (red), Binnensteden. Analyse van gebruik en beheer, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1998

Steen, P.J.M. van, Bedrijvenland 2000+. Bedrijfsverplaatsingen en de vraag naar bedrijfslocaties in Nederland, Onderzoek en Advies, 85, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Groningen, 1998

Steen, P.J.M. van, Boekbespreking van J.W.Harrington & Barney Warf (1995), Industrial location: principles, practice and policy, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 89, nr. 2, pp. 230-231

Steen, P.J.M. van, De vraag naar bedrijfslocaties, In: Economisch Statistische Berichten, 83, nr. 4178, pp. 904-906

Steen, P.J.M. van, Pellenbarg, P.H., The dynamics of transport and mobility in the Netherlands, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 89, nr. 4, pp. 482-489

Steen, P.J.M. van, Rapportcijfers voor economisch beleid. Het gemeentelijke, provinciale, nationale en Europese economische beleid beoordeeld door het Nederlandse bedrijfsleven, Onderzoek en Advies, 86, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Groningen, 1998

Terpstra, P.R.A., Beuken, J.W.L., Overheidsbeleid voor perifere en grootschalige detailhandel, In: Bank en Gemeente, 25, nr. 11, pp. 8-13

Terpstra, P.R.A., Boekbespreking van G. Wigmans, De facilitaire stad, In: Stedebouw & Ruimtelijke ordening, 79, nr. 6, pp. 38-39

Terpstra, P.R.A., De uitdaging van een gebiedsgerichte benadering voor het landelijk gebied, In: Bank en Gemeente, 25, nr. 7-8, pp. 12-17

Terpstra, P.R.A., Vermaatschappelijking van grondbezit en grondgebruik op het platteland, In: Rooilijn, 31, nr. 2, pp. 94-99

Veen, W.J. van der, Comment on Compromised birth outcomes and infant mortality among racial and ethnic groups, In: Demography, 35, nr. 4, pp. 509-517

Voogd, H., Grootschalige geconcentreerde detailhandel: een binnenstadsprobleem?, In: Seip, M.M., Ashworth, G.J. (red.), Binnensteden. Analyse van gebruik en beheer, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1998, pp. 91-103

Voogd, H., Sustainability - the technocratic challenge: a reply, In: Town Planning Review, 69, nr. 1, 23-32

Willekens, F.J., Andreev, E., Scherbov, S , Population of Russia: what can we expect in the future?, In: World Development, 26, nr. 1, pp. 1939-1955

Willekens, F.J., Demographic teaching and research at the University of Groningen: the Population Centre, In: Bevolking en Gezin, 27, nr. 1, pp. 140-154

Last modified:01 February 2016 3.15 p.m.
printView this page in: Nederlands