Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstitutePublications

Publications 1997

Ashworth, G.J., Is there a world heritage?, In: Urban Age, 4, nr. 4, p. 12

Ashworth, G.J., Realisable potential but hidden problems: a heritage tale from five Central European cities, In: Purchla, J. (ed.), The central European Metropolis: the potential of history, International Cultural Centre, Krakow, 1997, pp. 39-64

Ashworth, G.J., Voogd, J.H., A v'raos értékesítése - marketingszemlélet a közösségi célú várostervezésben, Közgazdagsági es Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1997

Ashworth, G.J., Boekbespreking van L. van der Berg, J. van der Borg, J. van der Meer (red.), Urban tourism: performance and strategies in 8 European cities, In: Journal of Retailing

Ashworth, G.J., Boekbespreking van N. Wrigley, M. Lowe (red.), Retailing, consumption and capital: towards a new retail geography, In: European Planning Studies

Ashworth, G.J., Boekbespreking van P. Patullo (red.), Last resorts: the cost of tourism in the Caribbean, In: Geography

Ashworth, G.J., Boekbespreking van P. Willis (red.), Dom Paul Bellot: architect and monk, In: Journal of Canadian Studies

Ashworth, G.J., Conservation as preservation or as heritage: two paradigms and two answers, In: Built Environment, 23, nr. 2, pp. 92-102

Ashworth, G.J., Elements of planning and managing heritage sites, In: Nuryanti, W. Tourism and heritage management, Gadjahmada University Press, Jogyakarta, 1997, pp. 165-191

Ashworth, G.J., Entries for historical tourism, partrimony, prostitution, pornography, placelessness, tourism sites, In: Jafari, J., Dunn, G. Encyclopedia of Tourism, Routledge, London / New York, 1997

Ashworth, G.J., Graham, B., Heritage, identity and Europe, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 88, nr. 4, pp. 381-388

Ashworth, G.J., Managing change in the city centre: the Groningen case, In: Dingsdale, A., Steen, P.J.M. van, The management of urban change in Europe, Groningen Studies, Groningen, 1997, pp. 123-144

Ashworth, G.J., Struggling to control the past, In: Tourism Concern, pp. 4-5

Ashworth, G.J., Sustainable tourism: can we move from ethical statements to planning instruments, In: Sociologia Urbana e Rurale, 19, nr. 52/3, pp. 267-282

Bremen, W.J. van den, Iberia-s re-positioning in the Atlantic world, A commodity trade approach, In: Naerssen, T. van, Rutten, M., Zoomers, A. The diversity of development. Essays in the honour of Jan Kleinpenning, Van Gorcum, Assen, 1997, pp. 399-411

Bus, A.G., De rol van planologen bij het duurzaam vernieuwen van woonwijken, In: Wöltgens, E.M.W.J., Prins, B.H.R. (red.), Verdichting en herstructurering van de bestaande woningvoorraad, NIROV-Netwerk Volkshuisvesting, 1997, pp. 51-60

Dam, F. van, Huigen, P.P.P., L'espace rural des Pays Bas: un changement fondamental, In: Hommes et Terres du Nord, nr. 2, pp. 115-123

Dekker, J.B.R., Uitnodiging tot ondeugdelijk bestuur: de regiovisie Groningen - Assen, In: Stedebouw & Ruimtelijke ordening, nr. 4, pp. 55-57

Dijk, J. van, Folmer, H., Herzog, H.W., Schlottmann, A.M., Migration and earnings attainment: a comparison between the US and the Netherlands, In: Nijkamp, P., Gorter, C., Poot, J. Crossing borders, Avebury, Aldershot, 1997, pp. 176-194

Dijk, J. van, Stelder, T.M., Noordelijke arbeidsmarkt in perspectief, In: Jong, P.W. de (red.), Sociaal economische ontwikkelingen Friesland 1996, 1997, pp. 53-71

Dijk, J. van, Wouters, J., Hiethaar, S. Statistisch jaarboek voor het Noorden 1997, Kamers van Koophandel in de drie Noordelijke provincies, Groningen, 1997

Dingsdale, A., Steen, P.J.M. van (eds), The management of urban change in Europe, Groningen Studies, Groningen, 1997

Dingsdale, A., Steen, P.J.M. van, The management of change in an urban context, In: Dingsdale, A., Steen, P.J.M. van (eds), The management of urban change in Europe, Groningen Studies, Groningen, 1997, pp. 9-15

Dorenbos, R.J., Dekker, R., Flexibel werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt, In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 13, nr. 2, pp. 103-112

Dorenbos, R.J., Transitions on the Hungarian labour market: main trends and regional disparities, In: Foldrajzi Ertesito, 46, nr. 1-2, pp. 23-45

Druijven, P.C.J., Borgert, J., China in beweging: een literatuuroverzicht, In: Druijven, P.C.J., Borgert, J. (red.), Geografie special: China: van reus tot tijger?, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1997, pp. 32-36

Druijven, P.C.J., Boekbespreking van Qu Geping and Li Jinchang (eds.), Population and the environment in China, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, nr. 5, pp. 502-504

Druijven, P.C.J., Borgert, J.(red), Geografie special: China: van reus tot tijger?, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1997

Druijven, P.C.J., Bremen, W.J. van den, Eenheid en verscheidenheid: Pacifisch Azië mythe of realiteit?, In: Druijven, P.C.J., Naerssen, A. van (red), Pacifisch Azië, Van Gorcum, Assen, 1997, pp. 9-24

Druijven, P.C.J., China: een draak kampt met problemen, In: Druijven, P.C.J., Naerssen, A. van (red), Pacifisch Azië, Van Gorcum, Assen, 1997, pp. 87-100

Druijven, P.C.J., De dans van de draak: regionale ontwikkeling in de Yangtse Vallei, In: Druijven, P.C.J., Borgert, J. (red) Geografie special: China: van reus tot tijger?, Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1997, pp. 4-9

Druijven, P.C.J., Naerssen, A. van (red), Pacifisch Azië, Van Gorcum, Assen, 1997

Elerie, J.H.N., Huigen, P.P.P. Stadslandschap in ontwerp. Visie op Assen in een nieuw stadsgewest, Regio Projekt Uitgevers, Groningen, 1997

Ennen, E., The Groninger Museum: urban heritage in fragments, In: International Journal of Heritage Studies, 3, nr. 3, pp. 144-156

Greef, D. de, Sonnemans, J., Voogd, J.H., De kosten van bodemsanering: een ongrijpbare grootheid?, In: Bodem, 7, nr. 4, pp. 169-171

Groote, P.D., Tassenaar, P.G., Boekbespreking van H.A. Klemann (red.), Industrialisatie en groei, In: De Economist, 145, nr. 2, pp. 262-264

Groote, P.D., Tassenaar, P.G., Infrastructurele vernieuwing en de levensstandaard in Drenthe, 1821-1904, Een regionale toetsing van de moderniseringsparadox, In: NEHA Jaarboek, 1997, nr. 60, pp. 69-95

Haartsen, T., Hamer, A., Monument van de maand in Friesland, In: Noorderbreedte, 23, nr. 1, pp. 2-3

Heins, G.H., Gjaltema, R., Bus, A.G., Concept masterplan, buurt zes Vinkhuizen Groningen, (in samenwerking met Buro Vijn, Oenkerk), Opdrachtgever: Stichting de Huismeesters Groningen,, 1997

Heins, G.H., Roodbergen, F.E.M., De vraag naar dure huur- en koopwoningen in de gemeente Groningen, Opdrachtgever: Gemeente Groningen, 1997

Heins, G.H., Gjaltema, R., Bus, A.G. Concept masterplan, buurt zes Vinkhuizen Groningen, Buro Vijn, Oenkerk, 1997

Hofstra, H., Roo, G. de, Binnenstedelijke ontwikkeling wint bij integrale aanpak bodemsanering, In: Planologische Diskussiebijdragen 1997, Delft, 1997, pp. 555-564

Hofstra, H., Roo, G. de, Bodemsanering en ruimtelijke ordening, In: Veul, M.F.X.(red), Leidraad Bodembescherming, Sdu Uitgevers, Den Haag, 1997, pp. 1-24

Horn, A. van der, Meulen, T. van der, Onderzoek naar de mogelijkheden en wenselijkheden om het wonen in Friesland te promoten, Opdrachtgever: Provinsje Fryslân, 1997, 55 pp.

Huigen, P.P.P., Platteland in beweging, In: Landelijke Gilden, Colloquium Het Platteland Uitgedaagd, Landelijke Gilden, Leuven, 1997, pp. 17-30

Jingke, C., Voogd, J.H., Quality of life and regional development, In: Chatterji, M., Yang, K. (eds.), Regional development for developing countries, Macmillan, London, 1997, pp. 143-165

Kemper, N.J., Pellenbarg, P.H., De randstad een hogedruk-pan, In: Economisch Statistische Berichten, pp. 508-512

Kuiper, G.H., Compensation of environmental degradation by highways: a Dutch casestudy, In: European Environment, 7, nr. 4, pp. 118-125

Kuiper, G.H., Environmental compensation in urban areas: a new instrument in Dutch urban planning, In: Machado, J.R., Ahern, J. (eds), Environmental challenges in an expanding urban world and the role of emerging information technologies, National Centre for Geographical Information, Lissabon, 1997, pp. 237-244

Langevelde, A.P. van, Billingualism and economic development in West-European minority language regions: a Dooyeweerdian approach, SOM Research Report, D39, Systems, Organisation and Management, Groningen, 1997

Mackenbach, J.P., Kunst, A.E., Lautenbach, H., Bijlsma, F., Oei, Y.B., Competing causes of death: a deatch certificate, In: Journal of Clinical Epidemiology, 50, nr. 10, pp. 1069-1077

Meester, W.J., Pellenbarg, P.H., Measuring the effects of regional marketing compaigns: the case of Groningen, In: Dingsdale, A., Steen, P.J.M. van, The management of urban change in Europe, Groningen Studies, Groningen, 1997, pp. 103-122

Meulen, T. van der, België en de geografie, In: Geografie, 6, nr. 3, pp. 45-45

Meulen, T. van der, Gelijk hebben, gelijk krijgen, In: Geografie, 6, nr. 2, pp. 40-40

Meulen, T. van der, Habitat en de grenzen van overheidsgezag, In: Geografie, 6, nr. 4, pp. 48-48

Meulen, T. van der, Horn, A. van der, Hellingwerf, R., Veldhuis, A., Atlas van de Friese woon-werkrelaties, Opdrachtgever: Provinsje Fryslân, 1997, 71 pp.

Meulen, T. van der, Rapportage ruimtelijke ordening 1996, Opdrachtgever: Provinsje Fryslân, 1997, 50 pp.

Meulen, T. van der, Regiovisie Groningen - Assen 2030, In: Noorderbreedte, nr. 4, pp. 44-44

Meulen, T. van der, Territoriaal bestuur en zijn grenzen, In: Geografie, 6, nr. 1, pp. 47-47

Miller, D., Roo, G. de (eds), Urban environmental planning: policies, instruments and methods in an international perspective, Avebury, Aldershot, 1997

Mills, M., Voerman, J.A., Female and male entrepreneurs in Sweden and the Netherlands: a test of liberal and social feminism, SOM Research Report, BD37, Systems, Organisation and Management, Groningen, 1997

Niekerk, F., Effectrapportages in de Nederlandse planningspraktijk, In: Planologische Diskussiebijdagen 1997, Delft, 1997, pp. 211-234

Niekerk, F., Voogd, J.H., Woltjer, J., Consensusvorming en effectenanalyses bij de prioriteitsstelling van hoofdinfrastructuur: synthese en aanzet tot discussie, Opdrachtgever: Directoraat Generaal voor het Vervoer, 1997

Oosterhaven, J., Pellenbarg, P.H. Die regionale steurung wirtschaftlicher aktivitäten uns Betrieblicher Mobilität in den Niederlanden, SOM Research Report, C02, Systems, Organisation and Management, Groningen, 1997

Pellenbarg, P.H., Steen, P.J.M. van, Personal Income: Introduction to the 1997 maps, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 88, nr. 1, p. 96

Pellenbarg, P.H., Steen, P.J.M. van, The Netherlands in maps, 5 cartograms: Income (1) Average disposable income 1959/1994, Income (2) Average wages of employees 1966/1994, Income (3) Regional share of wages 1980/1993, Income (4) Millionaires 1964/1990, Income (5) Income of women 1975/1994, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 88, nr. 1, pp. 1-5

Pellenbarg, P.H., Het imago van Friesland, In: Zakenvisie, nr. 9/40

Pellenbarg, P.H., Simulating industrial location decisions: the case of the Ems ports in the Netherlands and Germany, In: Australian Journal of Regional Studies, 3, nr. 2, pp. 153-175

Pellenbarg, P.H., Taal en economie, In: Zakenvisie, nr. 7/40, pp. 18-19

Riemers, C., De groothandel over de grens, In: Planologische Diskussiebijdragen 1997, Delft, 1997, pp. 491-499

Roo, G. de, Alternatives to the polluting city, In: Jensen-Butler, C., Shachar, A., Weezep, J. van (eds), European cities in competition, Avebury, Aldershot, 1997, pp. 421-445

Roo, G. de, Boekbespreking van N. Nelissen, J. van der Straaten en L. Klinkers (red.), Classics in environmental studies: an overview of classic texts in environmental studies, In: Environmental Planning and Management

Roo, G. de, Compensatie binnen de stedelijke context van milieu en ruimte, een beschouwing, Opdrachtgever: Ministerie VROM, 1997

Roo, G. de, Kwaliteit, verantwoordelijkheid en compactheid: synthese van milieu en ruimte in de compacte stad van de toekomst, (in Milieu en ruimte; ruimtelijk milieu of milieu-ordening, kansen voor vergaande samenwerking), Opdrachtgever: Ministerie VROM, 1997, 24 pp.

Roo, G. de, Miller, D., Transitions in Dutch environmental planning: new solutions for integrating spatial and environmental policies, In: Environment and Planning B, 24, pp. 427-436

Roo, G. de, The rise and fall of the environmental zone: a discussion about area oriented environmental planning in urban areas, In: Miller, D., Roo, G. de (eds), Urban environmental planning: policies, instruments and methods in an international perspective, Avebury, Aldershot, 1997, pp. 179-188

Scherbov, S, Andreev, E., Willekens, F.J., The population of Russia: fewer and older. Demographic scenarios for Russia and its regions, Demographic Reports, 22, 1997

Scherbov, S, Lutz, W. Sensitivity analysis of expert-based probabilistic population projections in the case of Austria, Report International Institute for Applied Systems Analysis, 048, IIASA, Laxenburg, Oostenrijk, 1997

Scherbov, S, Lutz, W., Hanika, A. Probabilistic population projections for Austria, Report International Institute for Applied Systems Analysis, 4-5, IIASA, Laxenburg, Oostenrijk, 1997

Scherbov, S, Lutz, W., Sanderson, W. Doubling of world population unlikely, Report International Institute for Applied Systems Analysis, 010, IIASA, Laxenburg, Oostenrijk, 1997

Scherbov, S, Lutz, W., Sanderson, W., Doubling of world population unlikely, In: Nature, 387, pp. 803-805

Schwartz, M.J.C., Boekbespreking van M. Wintle and R. Reeve (red.), Rhetoric and reality in environmental policy, In: Local Environment, 2, nr. 2

Schwartz, M.J.C., Opties en determinanten voor het provinciale omgevingsplan, In: Schwartz, M.J.C., Voogd, J.H. (red) De aanpak van omgevingsplanning, Bond Nederlandse Planologen/FRW, Groningen, 1997, pp. 1-1

Schwartz, M.J.C., Provinciale omgevingsplanning, ontwikkelingen en aandachtspunten, In: Planologische Diskussiebijdragen 1997, Delft, 1997, pp. 247-257

Schwartz, M.J.C., Voogd, J.H. (red), De aanpak van omgevingsplanning, Bond Nederlandse Planologen/FRW, Groningen, 1997

Seip, M.M., City centre management characteristics of Groningen, In: Dingsdale, A., Steen, P.J.M. van (eds), The management of urban change in Europe, Groningen Studies, Groningen, 1997, pp. 145-158

Seip, M.M., Voogd, J.H., Weidewinkels en de binnenstad; een kwestie van slikken of stikken?, In: Planologische Diskussiebijdragen 1997, Delft, 1997, pp. 595-604

Steen, P.J.M. van, Bedrijfsgrootte en ruimtegebruik van ondernemingen in leeftijdsperspectief. Bijdragen aan de demografie, Opdrachtgever: Rijksplanologische Dienst, 1997, 133 pp.

Steen, P.J.M. van, Bedrijfsinvesteringen en ruimte: bouwstenen voor overheidsbeleid, Opdrachtgever: Rijksplanologische Dienst, 1997, 154 pp.

Steen, P.J.M. van, Private sector investment distribution in Dutch cities, In: Dingsdale, A., Steen, P.J.M. van (eds), The management of urban change in Europe, Groningen Studies, Groningen, 1997, pp. 87-101

Stelder, T.M., Dijk, J. van, Arbeidsmarktschets Drenthe, FEW/FRW Publicatie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 1997

Stelder, T.M., Dijk, J. van, Arbeidsmarktschets Groningen, FEW/FRW Publicatie, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, 1997

Terpstra, P.R.A., Facilitair grondbeleid, In: Rooilijn, nr. 3, pp. 142-147

Terpstra, P.R.A., Verschrijving: werkelijkheid of woordenspel, In: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, nr. 7, pp. 22-27

Terpstra, P.R.A., Wat is de waarde van een bebouwde kavel, In: Vogon-journaal, nr. 18, pp. 17-19

Terpstra, P.R.A., Wouters, J., Zakelijke dienstverlening belangrijke sector in gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid, In: Bank en Gemeente, 24, nr. 2, pp. 21-25

Veen, W.J. van der, Beekhuis, J.R., Cornel, M.C., Mantingh, A., Walle, H.E.K. de, Wolf, B.T.H.M. de, A demographic approach to the assessment of Down syndrome screening performance, In: Prenatal Diagnosis, 17, nr. 8, pp. 717-724

Veen, W.J. van der, Decompositie van levensverwachting, Methode en toepassing, In: Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 75, nr. 6, pp. 348-355

Veen, W.J. van der, Down syndroom: screening, prenatale diagnostiek en selectieve abortus, In: Demos, 13, nr. 8, pp. 69-72

Voogd, H., Methodologie van effectrapportages, In: Beleidsanalyse, 26, nr. 1-2, pp. 17-24

Voogd, H., On the role of will-shaping in planning evaluation, In: Borri, D. (red.), Evaluation theory-practice and urban-rural interplay in planning, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1997, pp. 23-34

Voogd, H., Planning conformations that shaped Dutch urban areas, In: Dingsdale, A., Steen, P.J.M. van (red.), The management of urban change in Europe, Groningen Studies, Groningen, 1997

Voogd, H., The changing role of evaluation methods in a changing planning environment: some Dutch experiences, In: European Planning Studies, 5, nr. 2, pp. 257-266

Voogd, H., Van duurzaamheid naar leefbaarheid, In: Tauwberichten, maart 1997.

Willekens, F.J., Household and family dynamics as a sequential process, In: Vaskovics, L. (ed.), Familienleitbilder und Familienrealitäten, Leske and Budrich, Opladen, 1997, pp. 199-223

Woltjer, J., De keerzijde van draagvlak, ruimtelijke ordening niet altijd gebaat bij maatschappelijke discussie, In: Stedebouw & Ruimtelijke ordening, nr. 4, pp. 47-52

Last modified:16 May 2013 09.43 a.m.
printView this page in: Nederlands