Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstitutePublications

Publications 1996

Albers, R., Groote, P.D., The empirics of growth, In: Economist, 144, nr. 3, pp. 429-444

Arts, E.J.M.M., Bueren, E.M. van, Nauta, C.M., Milieu-effectrapportage nader belicht: een onderzoek naar de werking van de ex post evaluatie, de beoordelingsplicht en de ontheffing van de m.e.r.-plicht, Opdrachtgever: Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer, 1996, 33 pp.

Arts, E.J.M.M., De verwachtingen getoetst: evaluatie achteraf bij m.e.r.-projecten, In: Bonte, R., Leroy, P., Mooren, R. (red.), Milieu-effectrapportage: methoden, effecten en resultaten, Aeneas, Best, 1996, pp. 79-94

Arts, E.J.M.M., Dijkstra, J., Stoop, L., Landinrichting met effect II: de praktijk getoetst, In: Beleidsanalyse, 25, nr. 1, pp. 11-17

Arts, E.J.M.M., Ervaringen met ex post evaluatie bij m.e.r.: een inventarisatie, Onderzoek en Advies, 82, Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Groningen, 1996

Arts, E.J.M.M., Milieu-effectrapportage als instrument voor gebiedsgericht beleid, In: Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996, pp. 144-164

Arts, E.J.M.M., Niekerk, F., Voogd, J.H., Stroomlijnen - over voorkoken en verkokering, In: KenMERken, Tijdschrift voor Milieu-effectrapportage, 3, nr. 1, pp. 14-17

Arts, E.J.M.M., Stoop, L., Landinrichting met effect I: een theoretische verkenning van ex post evaluatie van landinrichtingsprojecten, In: Beleidsanalyse, 25, nr. 1, pp. 4-10

Ashworth, G.J., Boekbespreking van J. v.d. Berg, J. v.d. Borg and J. v.d. Meer, Urban Tourism, Avebury, Aldershot, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie

Ashworth, G.J., Boekbespreking van R.H. Williams, European Union spatial policy and planning, Chapman, London, In: Regional Studies

Ashworth, G.J., Boekbespreking van R.T. Jackson, Material concerns: pollution, profit and the quality of life, Routledge, London, In: Tourism Management

Ashworth, G.J., Boekbespreking van S. Page, Urban Tourism, Routlegde, London, In: Applied Geography

Ashworth, G.J., Managing night-life in the city: the case of Groningen, In: Pellenbarg, P.H., Schuurmans, F., Vries, J. de (red.), Reisgenoten/travel companions, (Liber Amicorum Prof.dr. W.J. van den Bremen), 241, Nederlandse Geografische Studies, Amsterdam/Groningen, 1996

Ashworth, G.J., Tunbridge, J.E., Dissonant heritage: the management of the past as a resource in conflict, Wiley, Chichester England, 1996

Atzema, O.A.L.C., Dijk, J. van (red.), Technologie en de regionale arbeidsmarkt, Van Gorcum, Assen, 1996

Atzema, O.A.L.C., Dijk, J. van, Regionale aspecten van technologie en arbeidsmarkt: onderwerp en opzet van het boek, In: Atzema, O.A.L.C., Dijk, J. van (red.), Technologie en de regionale arbeidsmarkt, Van Gorcum, Assen, 1996, pp. 1-16

Bennen, A., Ritico, C., Roo, G. de, De positie van kleine gemeenten bij ROM-projecten, In: Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996

Bus, A.G., Schwartz, M.J.C., Integraal waterbeheer van een abstract begrip naar toetsbare criteria, deel 2, In: H2O, 29, nr. 7, pp. 199-202

Bus, A.G., Schwartz, M.J.C., Integraal waterbeheer van een abstract begrip naar toetsbare criteria, deel 1, In: H2O, 29, nr. 6, pp. 160-168

Clemens, A., Groote, P.D., Albers, R., Dutch rail- and tramways in a comparative perspective, 1838-1913, In: Economic and Social History in the Netherlands, 7, pp. 41-55

Clemens, A., Groote, P.D., Albers, R., The contribution of physical and human capital to economic growth, The Netherlands, 1850-1913, In: Economic and Social History in the Netherlands, 7, pp. 183-199

Dijk, J. van, Ophem, J.A.C. van, Goede, M.P.M. de, Labour market behaviour of the unemployed in Friesland, In: Verhaar, C.H.A., Klaver, P.M. de, Goede, M.P.M. de, Vries, A. de (eds ), Challenges of Unemployed in a regional Europe, Avebury, Aldershot, 1996, pp. 123-143

Dijk, J. van, Pellenbarg, P.H., Regional policy in the Netherlands: problems, actors and strategies, In: Pellenbarg, P.H., Schuurmans, F., Vries, J. de (red.), Reisgenoten/travel companions, (Liber Amicorum Prof.dr. W.J. van den Bremen), 241, Nederlandse Geografische Studies, Amsterdam/Groningen, 1996, pp. 211-237

Druijven, P.C.J., De stedelijke overgangszone in India. Een theoretische verkenning, In: Pellenbarg, P.H., Schuurmans, F., Vries, J. de (red.), Reisgenoten/travel companions, (Liber Amicorum Prof.dr. W.J. van den Bremen), 241, Nederlandse Geografische Studies, Utrecht/Groningen, 1996, pp. 369-380

Elerie, J.H.N., Huigen, P.P.P. (red.), De verstedelijking van het platteland. Na mij de deur dicht, Regio Projekt Uitgevers, Groningen, 1996

Groote, P.D., Albers, R., Jong, H. de, A standardised time series of the stock of fixed capital in the Netherlands, 1900-1995, Groningen Growth and Development Centre, 25, University of Groningen,, 1996

Groote, P.D., Infrastructure and Dutch economic development, a new long run data set for the Netherlands 1800-1913, 211, Nederlandse Geografische Studies, Amsterdam/Groningen, 1996

Groote, P.D., Infrastructurele inhaalslag in 19de eeuw, In: De Ingenieur, 108, nr. 4, pp. 32-34

Groote, W., Arts, E.J.M.M., Toegespitste richtlijnen: leren door evalueren, In: KenMERken, Tijdschrift voor Milieu-effectrapportage, 3, nr. 4, pp. 14-17

Huigen, P.P.P., Kleine, J., Spakman, F., Premises in rural planning, In: Pellenbarg, P.H., Schuurmans, F., Vries, J. de (red.), Reisgenoten/travel companions, (Liber Amicorum Prof.dr. W.J. van den Bremen), 241, Nederlandse Geografische Studies, Amsterdam/Groningen, 1996, pp. 181-200

Huigen, P.P.P., Rurale geografie gaat op in rurale studies, In: Geografie, pp. 27-31

Hutter, I., Reduction of food intake during pregnancy in rural South India, In: Tropical Medicine and International Health, 1, nr. 3, pp. 399-405

Hutter, I., Willekens, F.J., Hilderink, H.B.M., Niessen, L.W., Fertility change in India, RIVM Report, RIVM, Bilthoven, 1996

Ike, P., Woltjer, J., New Dutch mineral planning act in a structural outline plan: from zoning to import, In: Mineral Planning, 66, pp. 7-10

Jacobs, J., Groote, P.D., Sturm, J.-E., Data constructors and data users can cooperate: an illustrative case study, SOM Research Report, C30, Systems, Organisation and Management, Groningen, 1996

Jacobs, J., Groote, P.D., Sturm, J.-E., Waren infrastructuur investeringen productief in Nederland (1850-1913), In: NEHA-JAARBOEK voor de economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis, 59

Kreileman, M., Roo, G. de, Hoe leeg zijn de Vinex-uitleglocaties?, In: ROM-magazine, 9 pp.

Langevelde, A.P. van, Bilingualism in the business world in West European minority language regions: profit or loss?, In: Philosophia Reformata, 61, nr. 2, pp. 135-159

Meester, W.J., Afstand en waardering van vestigingsplaatsen, In: Pellenbarg, P.H., Schuurmans, F., Vries, J. de (red.), Reisgenoten/travel companions, (Liber Amicorum Prof.dr. W.J. van den Bremen), 241, Nederlandse Geografische Studies, Amsterdam/Groningen, 1996, pp. 271-285

Meester, W.J., Der Zusammenhang zwischen Entfernung und Bewertung van Standorten, In: Seminarbericht, nr. 37, pp. 155-172

Meester, W.J., Growing mobility in the Netherlands: individual behavior and contrasting goals of regional planning, In: Marquardt-Kuron, A., Schliephake, K. (red.), Raumbezogene Verkehrswissenschaften: Anwendung mit Konzept, Verlag Irene Kuron, Bonn, 1996, pp. 101-106

Meester, W.J., Veranderingen in de vestigingsplaatsvoorkeuren van Nederlandse ondernemers, In: Planning, nr. 49, pp. 2-12

Meester, W.J., Waalkens, J., Pellenbarg, P.H., Effectmeting 1996: Er gaat niets boven Groningen, Provincie Groningen/Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Groningen, 1996

Meulen, T. van der, Traditionalisme en postmodernisme op het platteland, In: Elerie, J.H.N., Huigen, P.P.P. (red.), De verstedelijking van het platteland. Na mij de deur dicht, Regio Projekt Uitgevers, Groningen, 1996, pp. 48-56

Miller, D., Roo, G. de, Integrated environmental zoning: an innovative Dutch approach to measuring and managing environmental spillovers in urban regions, In: Journal of the American Planning Association, pp. 373-380

Niekerk, F., Arts, E.J.M.M., Impact assessments in Dutch infrastructure planning, In: Project Appraisal, 11, nr. 4, pp. 237-246

Niekerk, F., De ruimtelijke inpassing van lokaal ongewenste activiteiten, In: Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996, pp. 165-177

Oosterhaven, J., Pellenbarg, P.H., Die regionale steurung wirtschaftlicher aktivitäten und betrieblicher mobilität in den Niederlanden, SOM Research Report, C02, Systems, Organisation and Management, Groningen, 1996

Paauw, M.S., Roo, G. de, Het provinciaal omgevingsplan nader uitgewerkt, In: Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996

Pellenbarg, P.H., Laat Leeuwarden maar links liggen; vechten om een plaatsje op de Noordoost-corridor, In: Zakenjournaal, 6, nr. 37

Pellenbarg, P.H., Lokaal economisch beleid: een wetenschappelijke reflectie, In: Boekema, F.R.M., Kamann, D.J.F., Graaff, W. de (red.), Lokaal economisch beleid, Regional Science Association/Geo-pers, Groningen, 1996, pp. 36-45

Pellenbarg, P.H., Schuurmans, F., Vries, J. de (red.), Reisgenoten/travel companions, (Liber Amicorum Prof.dr. W.J. van den Bremen), 241, Nederlandse Geografische Studies, Amsterdam/Groningen, 1996

Pellenbarg, P.H., Steen, P.J.M. van, The Netherlands in maps, 5 cartograms: Education (1) Primary Schools: school size, type of school and development in number of schools, Education (2) Primary school pupils with foreign nationality, Education (3) Pupils in second level education, Educatio(4) Third level education (university and vocational college), Education (5) Participants of adult basic education by province., In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 87, pp. 1-5

Pellenbarg, P.H., Structuur en ontwikkeling van bedrijfsmigratie in Nederland, In: Planning, 96, nr. 48, pp. 22-32

Pellenbarg, P.H., Veranderende vestigingsvoorkeuren van ondernemers, In: Nederland beweegt

Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996

Roo, G. de, Bartelds, H.J., Opkomst en ondergang van bodembeschermingsgebieden, In: Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996

Roo, G. de, Bartelds, H.J., Quiet areas: a noble failure?, In: Town Planning Review, pp. 87-95

Roo, G. de, Contouren van het gebiedsgericht milieubeleid, In: Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996

Roo, G. de, Integration between environmental policy and spatial planning: a new era in urban planning?, In: Smith, J.P., Holt, D.L., Wheeler, A. (eds.), Aspects of the environment in Europe, University of Wolverhampton, Wolverhampton, 1996, pp. 34-45

Roo, G. de, Kwaliteit, verantwoordelijkheid en compactheid; synthese van milieu en ruimte in de compacte stad van de toekomst, (in: Ruimtelijk milieu of milieu-ordening, kansen voor vergaande samenwerking), Opdrachtgever: Ministerie VROM, 1996, 25 pp.

Roo, G. de, Normbeleid versus saldobeleid, In: Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996

Roodbergen, F.E.M., Heins, G.H., Sijtsma, R., De vraag naar dure huur- en koopwoningen in de gemeente Groningen, (gezamenlijk project Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen en Buro Vijn te Oenkerk), Opdrachtgever: Gemeente Groningen, 1997

Scherbov, S, Lutz, W., Sanderson, W., Goujon, A., World population scenarios for the 21st century, In: Lutz, W. (eds.), The future population of the world: What can we assume today?, Earthscan, London, 1996, pp. 361-396

Scherbov, S, Lutz, W., Sanderson, W., Probabilistic population projections based on expert opinion, In: Lutz, W. (eds.), The future population of the world: What can we assume today?, Earthscan, London, 1996, pp. 397-428

Scherbov, S, Lutz, W., Sanderson, W., Probabilistic world projections based on expert opinion, Report International Institute for Applied Systems Analysis, 17, IIASA, Laxenburg, Oostenrijk, 1996

Steen, P.J.M. van, Boekbespreking van J.F. Raper, D.W. Rhind, J.W. Shepherd, Postcodes: the new geography. Longman, Harlow, In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 87, nr. 4, pp. 380-381

Terpstra, P.R.A., Centrummanagement: de functie detailhandel, In: Handboek gemeentelijke grondbeleid, VUGA, 's Gravenhage, 1996, pp. 1-9

Terpstra, P.R.A., City-marketing, In: Handboek gemeentelijke grondbeleid, VUGA, 's Gravenhage, 1996, pp. 1-9

Terpstra, P.R.A., Het mensbeeld als uitdrukking van de theoretische diversiteit in de sociale geografie, In: Pellenbarg, P.H., Schuurmans, F., Vries, J. de (red.), Reisgenoten/travel companions, (Liber Amicorum Prof.dr. W.J. van den Bremen), 241, Nederlandse Geografische Studies, Amsterdam/Groningen, 1996, pp. 133-150

Verbeek, M., Berger, H.E.J., Schwartz, M.J.C., Bestrijding verdroging: een resultaatgericht proces, In: Het Waterschap, 81, nr. 9, pp. 298-304

Voogd, J.H., Facetten van de planologie, (derde gewijzigde druk), Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996

Voogd, J.H., Provinciale omgevingsplannen, In: Roo, G. de (red.), Milieuplanning in vierstromenland, Samsom, Alphen aan den Rijn, 1996, pp. 194-201

Voogd, J.H., The vulnerability of small islands: the case of Bonaire, In: Pellenbarg, P.H., Schuurmans, F., Vries, J. de (red.), Reisgenoten/travel companions, (Liber Amicorum Prof.dr. W.J. van den Bremen), 241, Nederlandse Geografische Studies, Amsterdam/Groningen, 1996, pp. 395-413

Waalkens, J., Meester, W.J., Pellenbarg, P.H., Groningen, beeld in beweging, Provincie Groningen/Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Groningen, 1996

Weij, W.G. van der, Dijk, J. van, Het Nederlandse technologiebeleid, In: Atzema, O.A.L.C., Dijk, J. van (red.), Technologie en de regionale arbeidsmarkt, Van Gorcum, Assen, 1996, pp. 132-143

Willekens, F.J., Curriculum needs: perspectives from Europe, In: Bogue, D. (ed.), Defining a new demography: curriculum needs for the 1990s and beyond, Social Development Center, Chicago, 1996, pp. 1-10

Willekens, F.J., Eding, H., Cruijsen, H., Long-term demographic scenarios for the European Union, Demographic Reports, 20, 1996

Willekens, F.J., Poppel, F. van, Tabeau, E., Trends and sex-differentials in Dutch mortality since 1850: insights from a cohort and period perspective, In: Genus, 52, nr. 3/4, pp. 107-134

Willekens, F.J., Population policies for a sustainable human development, In: Kok, M.J.T. (red.), Environmental security and sustainable development., Dutch national program on global air pollution and climate change, 1996, pp. 108-117

Woltjer, J., Praktijkonderzoek consensusvorming hoofdinfrastructuur, Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1996

Woltjer, J., Voogd, J.H., Besluitvorming via onderhandelen: een oud gebruik in een nieuw perspectief, In: Beleidsanalyse, 95, nr. 4, pp. 12-21

Last modified:08 April 2015 10.59 a.m.
printView this page in: Nederlands