Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstitutePopulation Research Centre

Research theme

Population and Well-being in Context

Het begrip Population spreekt voor zich: wij doen onderzoek naar bevolkingsontwikkeling in de ruime zin van het woord. Met het begrip Well-being willen we uitdrukken dat al ons onderzoek op de een of andere manier gerelateerd is aan welzijn, zelfs al is welzijn niet altijd expliciet het onderwerp van het onderzoek. Met het begrip Well-being willen we ook duidelijk maken dat ons onderzoeksprogramma deel uitmaakt van dat van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als geheel. Het begrip Context tenslotte laat zien dat in al ons onderzoek tijd en plaats, dus de ruimtelijke en temporele context, van belang zijn. Soms is dat als achtergrond, soms meer prominent als set van verklarende factoren.

Last modified:15 November 2012 2.10 p.m.