Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchUrban and Regional Studies InstituteResearch collaboration

Groninger research group on Ageing and Place

Groninger research group on Ageing and Place
Groninger research group on Ageing and Place

Wat betekent de omgeving waarin mensen wonen en leven voor diegenen die ouder worden?

Dat is de vraag waar de onderzoekers van de Groninger research group on Ageing and Place (GAP) een antwoord op zoeken. Zij ontwikkelen kennis voor ouderen en voor organisaties die zich voor de ondersteuning van en zorg voor ouderen inzetten. Zo levert de GAP een bijdrage aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van het dagelijks leven van ouderen, ook als zich beperkingen aandienen.

De kracht van de GAP is haar interdisciplinaire samenstelling. De onderzoekers met verschillende achtergronden brengen ieder hun eigen kennis en ervaring in. Dat stelt hen in staat de veelheid aan factoren die de wisselwerking tussen ouderen en hun omgeving beïnvloeden in samenhang te bestuderen. Planologen willen weten hoe wijken het beste ingericht kunnen worden en op welke manier daar besluiten over genomen worden. Demografen kijken naar veranderingen in de levensloop en verhuisprocessen van ouderen. Cultureel geografen richten zich op de manier waarop verschillende groepen ouderen de wijk beleven, zich binnen de wijk bewegen en contacten onderhouden. Economisch geografen verdiepen zich in de betekenis van digitalisering voor ouderen in de wijk, en de functie van commerciële voorzieningen.

De onderstaande vragen geven een indruk van de onderwerpen waar de GAP aan werkt:

  • Welbevinden van ouderen wordt bevorderd door goede verbinding van formele en informele zorg: hoe kun je Deze verbinding versterken?
  • Hoe bevorder je dat ouderen hun onafhankelijkheid kunnen bewaren en zich sociaal gerespecteerd blijven voelen?
  • Hoe kan digitalisering actief burgerschap rond ouderen en zorg ondersteunen?
  • Hoe geven we kwetsbaarheid (of redzaamheid als spiegelbeeld daarvan) een meer prominente plaats in beleidsvorming?
  • Belang van laagdrempelige ontmoetingsplekken: hoe vinden ouderen hun weg in een openbare ruimte waar steeds meer druk op komt te staan?
  • Welke bijdrage leveren ouderen in de wijk, welke positie hebben zij  daarin, en hoe spelen professionele organisaties zoals gemeente en corporaties daar op in?
  • Hoe zorg je dat mensen uit verschillende generaties meer voor elkaar kunnen betekenen?

De GAP heeft haar basis bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. De onderzoekers doen zelf onderzoek, maar werken ook graag samen met professionals, studenten én ouderen zelf. In enkele projecten worden ouderen daarom opgeleid tot co-onderzoekers.

Contact

Bent u nieuwsgierig of wilt u met ons samenwerken? We komen graag met u in contact.

Contactpersoon: Dr. Ward Rauws

Researchers

Dr. A.E. (Aleid) Brouwer
Dr. B. (Bettina) van Hoven
Prof. dr. G.R.W. (George) de Kam
Dr. L.B. (Louise) Meijering
Dr. W.S. (Ward) Rauws

Laatst gewijzigd:21 december 2017 09:42