Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Press

UGP

Grammaticale ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met TOS in de leeftijd van 7 tot 10 jaar (Stem-, Spraak- en Taalpathologie)

Authors: Vera van Heugten, Inge Klatte, Rob Zwitserlood en Ellen Gerrits

Journal: Stem-, Spraak- en Taalpathologie

Article: Grammaticale ontwikkeling van zich normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met TOS in de leeftijd van 7 tot 10 jaar 

Authors: Vera van Heugten, Inge Klatte, Rob Zwitserlood en Ellen Gerrits

Last modified:20 September 2023 3.03 p.m.
View this page in: Nederlands