Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchSustainable SocietyMaatschappelijke thema'sEarthquakes (in Dutch)

Aardbevingen in Groningen

De maatschappelijke gevolgen van de gaswinning en bodembeweging in Groningen zijn omvangrijk en complex. De RUG heeft een brede waaier aan onderzoek en kennis over dit onderwerp vanuit alle faculteiten. Met onze wortels sterk in deze regio vinden we het belangrijk dat onderzoek een positieve bijdrage levert aan deze vraagstukken. Wij hebben namens de RUG verschillende samenwerkingsverbanden opgezet:

  • Het kenniscentrum KADO zorgde voor de verbinding van onderzoekers tussen faculteiten.
  • Critical Reviews’ is een methode tot aangaan van dialoog waarin onderzoekers, maatschappelijke partners en bewoners samen complexe onderwerpen uitlichten.
  • Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen verzamelt en verbindt de kennis over maatschappelijke impact, zowel lokaal als nationaal.
  • Openbare masterclasses (met EPI- Kenniscentrum) voor RUG-collega's, bestuurders, professionals, bewoners en studenten met als doel kennis te delen over de aardbevingen.
Logo's projecten Sustainable Society
Laatst gewijzigd:21 oktober 2019 09:03