Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSustainable Society - linking SSH research to societySuSo and Research

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de samenwerkingspartners Rijksuniversiteit Groningen/ Sustainable Society (penvoerder), Hanzehogeschool Groningen, CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen opdracht gegeven een Kennisplatform rond de thema’s Leefbaarheid en Kansrijkheid voor de provincie Groningen op te zetten.

Dit kennisplatform zal een onderzoeksagenda opleveren, waar de komende 3 jaar aan gewerkt wordt. Het doel van deze kennisagenda is om nieuwe kennisvragen onder de aandacht te brengen en een prioritering aan te brengen op basis waarvan NCG, andere overheden en organisaties onderzoek kunnen programmeren of stimuleren.

Het Kennisplatform streeft de volgende doelen na:

  • Nieuwe inzichten vanuit bestaande en nieuwe kennis te vinden met het doel om bij te dragen aan mogelijke oplossingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio mede vanuit het perspectief van burgers;
  • Gerelateerd aan de aardbevingsproblematiek uitbouwen van kennis om in de regio van inzicht naar impact te komen: van theorie naar praktijkgerichte oplossingen;
  • Een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen van instanties en burgers door het openbaar en beschikbaar stellen van kennis.

Door middel van het organiseren van (deel)kennistafels worden kennis en vragen opgehaald ten behoeve van de kennisagenda. Concreet is dit het bediscussiëren van urgente vragen die leven in het aardbevingsgebied rondom de verschillende thema’s die centraal staan tijdens de kennistafels. De tafels moet een overzicht geven van wat we wel weten (bestaande kennis) en wat we nog niet weten (niet bestaande kennis / nog onderzochte kennis).

Documentatie:
- Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke gevolgen Bodembeweging Groningen - PDF
- Presentatie Literatuurstudie 0.1 Maatschappelijke gevolgen Bodembeweging Groningen (copyright Social Planbureau Groningen) - PDF
- Persbericht (18 juni 2018) - 'Kennistafel maakt vragen en oplossingen rondom leefbaar en kansrijk Groningen inzichtelijk' - PDF
- Persbericht (16 oktober 2018) - 'Eerste kenniscongres rondom Veilig Wonen! in Groningen' - PDF

logos_kennistafel
Laatst gewijzigd:20 november 2018 16:02