Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekSustainable Society - linking SSH research to society

Kennistafel maakt vragen en oplossingen rondom leefbaar en kansrijk Groningen inzichtelijk

18 juni 2018

Op 14 juni organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen haar eerste kennistafel. Veertig experts uit verschillende non-profit, profit en ambtelijke organisaties discussieerden mee over de leefbaarheid en kansrijkheid in en rondom Groningen.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is een initiatief van de Nationaal Co顤dinator Groningen. Het Kennisplatform brengt nieuwe inzichten vanuit bestaande en nieuwe kennis met het doel om bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio. Het doel is om jaarlijks een overzicht te geven van de stand van kennis en om een onderzoeksagenda op te stellen. In deze agenda worden de belangrijke nieuwe vragen gebundeld die aangepakt moeten worden. Het Kennisplatform is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen.

De kennistafel die plaatsvond op 14 juni, werd voorgezeten door Rika Pot, oud-burgemeester van Appingedam. Startpunt van de bijeenkomst was een literatuurstudie van de Maatschappelijke gevolgen bodembeweging in Groningen die inzicht bood in de al bestaande kennis rondom dit vraagstuk. Binnen 6 werkgroepen werd op detailniveau gesproken over de bestaande en de missende kennis(vragen). De zes thema's waren:
 Gezondheid en welzijn
 Cultuur, identiteit en imago
 Woningmarkt en economische ontwikkeling
 Communicatie en beleid
 Leefomgeving en leefbaarheid
 Gevoelens, veiligheid en vertrouwen

Belangrijke eerste uitkomsten zijn dat er behoefte is aan een meer bottom-up benadering waarbij bewoners een meer prominente rol krijgen in onderzoek. De noodzaak van betere communicatie was een terugkerend thema. Benadrukt werd ook dat men wil dat onderzoeksresultaten worden omgezet in actie. Zoals Yvonne Turenhout, directeur CMO STAMM aangaf 'We moeten onderzoek laten renderen'. Tenslotte werd benoemd dat er meer aandacht mag zijn voor kansen, zoals werkgelegenheid, toerisme, binding binnen dorpen en economische groei.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen zal zich de komende jaren inzetten om een helder beeld te krijgen van de bestaande kennis en openstaande vragen, zowel voor korte als middellange termijn. Op zaterdag 29 september 2018 vindt het eerste kenniscongres plaats, dat in samenwerking met het Kennisplatform Bouwen en Versterken wordt georganiseerd. Dit congres is toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in de kennis gerelateerd aan het aardbevingsdossier. Het programma en de locatie zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over het kennisplatform en/of de literatuurstudie kunt u zich wenden tot Sarah Oude Brunink, Projectsecretaris Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen via s.oude.brunink@rug.nl of sustainablesociety@rug.nl.

Laatst gewijzigd:18 juni 2018 16:22

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...