Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchSustainable Society

Kennistafel maakt vragen en oplossingen rondom leefbaar en kansrijk Groningen inzichtelijk

18 juni 2018

Op 14 juni organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen haar eerste kennistafel. Veertig experts uit verschillende non-profit, profit en ambtelijke organisaties discussieerden mee over de leefbaarheid en kansrijkheid in en rondom Groningen.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is een initiatief van de Nationaal Co顤dinator Groningen. Het Kennisplatform brengt nieuwe inzichten vanuit bestaande en nieuwe kennis met het doel om bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichtingen voor leefbaarheid en kansen in de aardbevingsregio. Het doel is om jaarlijks een overzicht te geven van de stand van kennis en om een onderzoeksagenda op te stellen. In deze agenda worden de belangrijke nieuwe vragen gebundeld die aangepakt moeten worden. Het Kennisplatform is een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM / Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen.

De kennistafel die plaatsvond op 14 juni, werd voorgezeten door Rika Pot, oud-burgemeester van Appingedam. Startpunt van de bijeenkomst was een literatuurstudie van de Maatschappelijke gevolgen bodembeweging in Groningen die inzicht bood in de al bestaande kennis rondom dit vraagstuk. Binnen 6 werkgroepen werd op detailniveau gesproken over de bestaande en de missende kennis(vragen). De zes thema's waren:
 Gezondheid en welzijn
 Cultuur, identiteit en imago
 Woningmarkt en economische ontwikkeling
 Communicatie en beleid
 Leefomgeving en leefbaarheid
 Gevoelens, veiligheid en vertrouwen

Belangrijke eerste uitkomsten zijn dat er behoefte is aan een meer bottom-up benadering waarbij bewoners een meer prominente rol krijgen in onderzoek. De noodzaak van betere communicatie was een terugkerend thema. Benadrukt werd ook dat men wil dat onderzoeksresultaten worden omgezet in actie. Zoals Yvonne Turenhout, directeur CMO STAMM aangaf 'We moeten onderzoek laten renderen'. Tenslotte werd benoemd dat er meer aandacht mag zijn voor kansen, zoals werkgelegenheid, toerisme, binding binnen dorpen en economische groei.

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen zal zich de komende jaren inzetten om een helder beeld te krijgen van de bestaande kennis en openstaande vragen, zowel voor korte als middellange termijn. Op zaterdag 29 september 2018 vindt het eerste kenniscongres plaats, dat in samenwerking met het Kennisplatform Bouwen en Versterken wordt georganiseerd. Dit congres is toegankelijk voor een ieder die interesse heeft in de kennis gerelateerd aan het aardbevingsdossier. Het programma en de locatie zullen zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over het kennisplatform en/of de literatuurstudie kunt u zich wenden tot Sarah Oude Brunink, Projectsecretaris Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen via s.oude.brunink@rug.nl of sustainablesociety@rug.nl.

Laatst gewijzigd:18 juni 2018 16:22

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...