Skip to ContentSkip to Navigation
ResearchSustainable Society

Succesvolle aardbevingsconferentie geeft KADO zinvol en bruikbaar inzicht voor kennisagenda

18 februari 2016

Op woensdag 17 februari organiseerde het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling (KADO) van de Rijksuniversiteit Groningen een aardbevingsconferentie in het hart van Loppersum. In Hotel Spoorzicht kwamen geïnteresseerden bijeen om mee te praten over de toekomst van het gaswinningsgebied.

Deze prachtige dag bracht meer dan 120 belangstellenden naar Loppersum. Het publiek bestond uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties, wetenschappers en bewoners uit de regio. Doel van de conferentie was het Kenniscentrum KADO te presenteren aan het publiek en om een dialoog te houden over wat nu de grote kennisvragen zijn voor de toekomst van deze regio. Die kennisvragen worden vertaald naar een zogenaamde “kennisagenda”. De conferentie startte met ‘de aftrap’ van KADO en waar toegelicht werd wat KADO is en waarom er aan een kennisagenda wordt gewerkt. Bewoners gaven input voor de kennisagenda op 30 januari in Kantens: de eerste resultaten daarvan werden door het Kenniscentrum Filosofie gepresenteerd en toegelicht. Dit gaf een mooi beeld van de thema’s/vragen die een belangrijke rol moeten spelen in de kennisagenda.

Het tweede deel van de aardbevingsconferentie werd gebruikt voor dialoog tussen aanwezigen over de grote vragen die in de kennisagenda voor de regio centraal zouden moeten staan. Hierbij focuste men op de grote vragen voor de regio op de langere termijn. In 10 kleine groepen werden diverse ‘grote vragen’ die niet mogen ontbreken op de agenda van de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkeld. Door de diversiteit aan geïnteresseerden en actieve meedenkers kon er vanuit allerlei invalshoeken op een zeer constructieve manier gekeken worden naar de problemen en de kansen voor het gaswinningsgebied.

De allereerste resultaten laten zien dat de volgende thema’s en vragen niet mogen ontbreken op de kennisagenda: wederzijds vertrouwen, samenwerking en participatie in de regio, creëren van een duurzame leefomgeving, de verbetering van het imago van de regio, vraagstukken over machtsverdeling en regie, het borgen van veiligheid, het bieden van toekomstperspectief en de ontwikkeling van een coherente visie op de toekomst. Als voorwaarde voor het opstellen van die agenda én voor de uitvoering werd gesteld dat onafhankelijkheid essentieel is.

We kijken terug op een succesvolle dag. Dank gaat dan ook uit naar alle aanwezigen die actief meedachten over de knelpunten in het gaswinningsgebied, maar ook over de mogelijkheden en kansen voor dit prachtige stukje Nederland.

Laatst gewijzigd:19 februari 2016 12:47

Meer nieuws

 • 23 april 2019

  Van paperclip tot patent

  Hoe kan het dat een albatros niet te pletter slaat als hij landt? Of dat zijn grote vleugels niet breken als gevolg van de luchtweerstand? Volgens de wetten van de aerodynamica zou je dat verwachten. Professor Eize Stamhuis heeft echter ontdekt dat...

 • 02 april 2019

  ‘Verliesgevoelens bepalen stemgedrag’

  'Iedereen hier vindt het mooi dat de universiteit terug is in Friesland.’ Aan het woord is Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance op de Campus Fryslân van de RUG. Van den Berg kent ‘de regio’ en kan vanuit theorie én praktijk commentaar...

 • 29 maart 2019

  Prof.dr. Jeff De Hosson koninklijk onderscheiden

  Vrijdag 29 maart werd prof.dr. J. Th. M. De Hosson koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Waarnemend burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier decoreerde hem in de Aula van het Academiegebouw, na afloop...