Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB Research / FEB SOM Applied Research Onze kennis delen

Hoe delen we kennis?

Met Expertise & Academic Research bedoelen we onderzoek dat wij doen voor of samen met bedrijven, overheden en non-profitorganisaties. Het loket voor onderzoek dat u wilt laten uitvoeren door onderzoekers van FEB is SOM AR. Heeft u onmiddellijk een vraag, neem dan contact met ons op.

Wat bieden we?

De Centres of Expertise van de FEB hebben specialistische kennis op een groot aantal gebieden. Van energy tot gezondheidszorg en van logistiek tot aan marketing. De kans is groot dat u bij één van de Centres met uw vraag terecht kunt. Onze Centres of Expertise bieden een rijk scala aan diensten. Zo kunt u eenmalig door een Centre een onderzoek laten uitvoeren. Ook kunt u samen participeren in een onderzoeksproject van langere duur. Daarnaast biedt een aantal Centres een lidmaatschap aan. Daarmee krijgt u toegang tot een netwerk van bedrijven in dezelfde sector of met dezelfde interesse. Ook geeft het toegang tot actuele en voor u relevante onderzoeksinzichten, cursussen en congressen.

Wat is onze werkwijze?

Bij SOM AR kijken we eerst of u met uw vraag bij één van onze Centres terecht kunt. Misschien bent u op zoek naar een stagiair of heeft u een onderzoek voor een student. In dat geval brengen we u in contact met Career Services. Heeft u een vraag voor een onderzoeker aan de FEB of wilt u samenwerken met één van onze Centres of Expertise, dan bent u op het juiste adres en kunnen we u direct verder helpen. Als u een onderzoeksvraag heeft kijken we of deze via wetenschappelijk onderzoek kan worden opgelost. Als het nodig is nemen voor uw vraag direct contact op met één van onze Centres of Expertise. Vervolgens gaan we een verkennend gesprek met u aan om de vraag scherp te krijgen en bekijken we bij welk Centre uw vraag het best past. Daarna maakt één van onze Centres een kort onderzoeksplan met een offerte. Wilt u meer informatie over onze expertise, dan ontvangt u daar direct meer informatie over. Wilt u lid worden van één van onze Centres of Expertise, dan brengen wij u in contact voor een verkennend gesprek.

Wie verricht het onderzoek?

Het onderzoek kan worden uitgevoerd door stafleden van de FEB, al dan niet verbonden aan een van de Centres of Expertise. Ook is het mogelijk dat het onderzoek door een student wordt uitgevoerd, hetzij in het kader van hun afstudeeronderzoek, hetzij als kortere onderzoeksopdracht, maar altijd begeleid door een staflid. In sommige gevallen kan uw vraag als case dienen in één van de cursussen die binnen FEB wordt gegeven.

Voorbeelden

Het eindproduct van een onderzoek kan een publiek onderzoeksrapport zijn. Voor voorbeelden kunt u deze rapporten en andere publicaties kunt u hier bekijken. Publieke onderzoeksrapporten krijgen bij publicatie meestal een ISBN-nummer, waardoor het automatisch terechtkomt in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Subsidietrajecten

Mocht u met ons over de mogelijkheden van extern gesubsidieerde trajecten willen praten, neem dan contact op. Voorbeelden van gesubsidieerde onderzoeksprojecten waarbij de FEB samenwerkt met bedrijven en instellingen vindt u hier.

Last modified:02 March 2020 2.10 p.m.
printView this page in: Nederlands