Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB Research / FEB SOM Applied Research

SOM Applied Research

SOM Applied Research (SOM AR) maakt kennis van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) beschikbaar voor de maatschappij. We helpen bedrijven, overheden en non-profitorganisaties bij het formuleren van een onderzoeksvraag. Daarbij zetten we de wetenschappelijke kennis van de FEB zo goed mogelijk in. Om uw vragen te beantwoorden brengen we u in contact met één van onze twaalf Centres of Expertise. Met expertise in leadership, corporate governance, healthcare management, energy transition, lean operations management, optimization, customer insights of decentrale overheden, hebben we alle kennis in huis om antwoorden te vinden op actuele vragen.