Skip to ContentSkip to Navigation
Research Societal themes

Maatschappelijke thema's

Voor het maatschappelijk onderzoek richt de RUG zich op drie thema's: Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Met deze thema's slaat de universiteit een brug tussen wetenschap en samenleving. De speerpunten zijn toekomstgericht: de uitdagingen en mogelijkheden van een duurzame samenleving op het gebied van gezondheid, milieu, technologische ontwikkelingen en energie staan bovenaan de onderzoeksagenda.

Wetenschap en maatschappij

Hermien Dijk

'Ongeveer twintig procent van de beroepsbevolking lijdt aan een milde tot matige mentale stoornis en de meeste van deze stoornissen beginnen in de kindertijd en de adolescentie. Als gevolg hiervan kan de geestelijke gezondheid van een groot aantal personen van invloed zijn op hun (economische) keuzes; niet alleen keuzes in de gezondheidszorg, maar ook in onderwijs en werk. Uiteindelijk resulteren mentale gezondheidsproblemen bij kinderen en adolescenten niet alleen in een grote ziektelast, maar ook in de gehele levensloop van een persoon. Als we de juiste interventies bij jongeren kunnen krijgen, helpen we hen hun levensloop ten goede te veranderen.'
printView this page in: English