Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekResearch Data OfficeJuridische aspecten van Research Data

Tips bij het veilig omgaan met data

 • Splits al tijdens het verzamelen de herleidbare gegevens (Namen, emailadres, communicatiegegevens etc.) van onderzoeksdata en bewaar deze bestanden op gescheiden en veilige locaties;
 • Bewaar geen gevoelige onderzoeksdata bij publieke cloud-opslagdiensten zoals Dropbox, GoogleDrive, OneDrive en Box. Gebruik hiervoor de X of Y network drive (UWP Datastorage). Voor samenwerking aan data is UniShare of SURFdrive geschikt, eventueel met versleutelen of dataminimalisatie . Of informeer bij het RDO naar een oplossing op maat.
 • Download niet zomaar een handige tool van het web zonder na te gaan wat de risico's kunnen zijn voor je data. Informeer bij de CIT servicedesk of het Research Data Office welke toepassingen veilig gebruikt kunnen worden;
 • Vergrendel altijd een pc / laptop als je er bij wegloopt. Sneltoets: Windowstoets+L of voor Mac, Control + Shift + Eject (or Power);
 • Gebruik voor opslag bij voorkeur geen draagbare digitale opslagmedia zoals een laptop, plug-in hard drive, NAS, usb-stick, cd of dvd. De netwerkschijven op de universiteit zijn betrouwbaarder en veiliger. Zie UWP Datastorage;
 • Bewaar je gevoelige onderzoeksdata toch op je laptop, zorg dan voor disk-encryptie via de CIT servicedesk;
 • Gebruik SurfFileSender voor het veilig (versleuteld) verzenden van grote bestanden. Zie SurfFileSender;
 • Vermijd diefstal van je computer of laptop, doe de deur van je kantoor op slot;
 • Kies een sterk wachtwoord en verander dit regelmatig; zie de informatie op My University
 • Maak een data management plan waarin je vastlegt wie er toegang hebben tot de data, waar en hoe lang de data bewaard moeten blijven en hoe daarna de data veilig vernietigd moeten worden. Zie Data Mamagement Plan;
 • Bij mensgebonden onderzoek of privacy gevoelige data: ga na of je een privacy impact assessment (PIA) moet uitvoeren. Zie PIA

Op de Privacy Portal (MyUniversity) vind je meer informatie en kun je ook een datalek melden.

Het CIT biedt ook een cursus aan

Bestanden veilig uitwisselen

In de eerste Pictogram van 2017 beschrijft RUG security manager Matto Fransen hoe je op een veilige manier bestanden kunt uitwisselen via de RUG netwerk drive (Y), Encrypted mail, Unishare, Surffilesender en dergelijke.

Wees je bewust: een datalek ligt zo op de loer

Achtergrondartikel door Marika de Bruijne. In:  E-data & Research, 2016. Vol.11, issue 1, p.1

Laatst gewijzigd:23 juli 2018 16:20
printView this page in: English