Skip to ContentSkip to Navigation
OnderzoekOnderzoek Faculteit der LetterenPromoveren

Suppletieregeling tegemoetkoming drukkosten interne promovendi

De Rijksuniversiteit Groningen keert elke promovendus die aan de RUG promoveert een bedrag uit conform de werkelijke prijs van de drukkosten tot een maximum van € 750, ongeacht de kostprijs van de dissertatie en ongeacht het aantal exemplaren dat de promovendus conform het promotiereglement verplicht is beschikbaar te stellen voor de promotieplechtigheid. De vergoeding kan worden aangevraagd via Hora Finita.

Facultaire vergoeding drukkosten interne promovendi

Promovendi van de Faculteit der Letteren komen in aanmerking voor een vergoeding van maximaal € 750 die via het CvB ter beschikking wordt gesteld (zie boven).

Die vergoeding blijkt niet altijd de kosten te dekken. Het Faculteitsbestuur heeft besloten om vanaf 1 januari 2012 promovendi die binnen vier jaar promoveren, dat wil zeggen goedkeuring hebben van de beoordelingscommissie, in aanmerking te laten komen voor een maximale extra-vergoeding van € 1.000 voor de drukkosten van het proefschrift.  

Het Faculteitsbestuur beoogt hiermee de afronding van promoties te versnellen. Promovendi die binnen vijf jaar promoveren krijgen een maximale extra-vergoeding van € 500. De promotieduur wordt berekend van het moment waarop het arbeidscontract ingaat. Bij een volledige aanstelling is de periode vier jaar, bij een aanstelling van 0,8 fte vijf jaar.

Periodes van ziekte en zwangerschapsverlof tellen in dit verband niet mee in de berekening van de promotieduur, ouderschapsverlof en additionele aanstellingen wel.

Verzoeken om een vergoeding via bovengenoemde regeling dienen te worden gericht aan de Graduate School of Humanities, Postbus 716, 9700 AS  Groningen, ter attentie van de beheerder, G.J. van Oordt, tel. 050 363 8195.

Aanvragen dienen vergezeld te zijn van:

  • de gespecificeerde, originele rekening van de drukkosten van het proefschrift
  • een kopie van het omslag/de kaft en titelpagina van het proefschrift

N.B.:

Voor externe promovendi is een bonus van maximaal € 1.500 bovenop de reguliere € 750 geregeld.

Laatst gewijzigd:15 juni 2017 11:26
printOok beschikbaar in het: English